Inbjudan – informationsträff om Gadderås f.d glasbruk

Sedan hösten 2014 har undersökningar genomförts vid Gadderås fd glasbruk, för att utreda miljötillståndet där. Detta har genomförts då det sedan några tiotal år tillbaka har varit känt att glasbruksverksamheter inom Glasriket många gånger kvarlämnat föroreningar efter sig. Föroreningarna har mestadels utgjorts av metaller av olika slag. Utredningsarbetet är nu färdigställt, och ni är därför välkomna till ett informationsmöte 2016-06-20, kl 18.00-20.00 i Folkets hus i Flygsfors.

De som kommer att informera er är Lars Olof Höglund från Kemakta Konsult AB, som ansvarat för utredningsarbetet på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning. Utöver Lars Olof kommer också representanter från Sveriges geologiska undersökning, Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar att delta.
Vi bjuder på fika och bulle!
Välkomna