I väntans tider

Hantverkshuset i Pukeberg är flyttat, jordmassorna där huset tidigare stod är bortgrävda. Här står huset nu och väntar på att få flytta tillbaka. Nya rena jordmassor kommer att ersätta de som grävts bort och huset kommer sedan att ställas tillbaka igen. Flytten av Hantverkshuset är en del i projektet med att sanera området kring Pukebergs Glasbruk.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare