Honung från Bolanders park!

2016 framställdes det 50 stycken honungsburkar från Bolanders park, delar av det såldes i stationshuset. I år ser det ut att bli lika mycket.  Nektarn tas främst från prydnadstimjan, ängsblommor och träd.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare