Glasrondellen, Dackerondellen och Juterondellen

Nu har tre av våra rondeller här i Nybro fått namn och dessa blev Glasrondellen, Dackerondellen samt Juterondellen och vilken som är vilken ser du på bilden ovan. Namnsättningen har kommit till bland annat för att göra det lättare för gemene man att kunna tala om var t ex en olycka inträffat och på så sätt kan räddningstjänsten lättare och effektivare göra sitt jobb! Inom några månader kommer det även att sättas upp namnskyltar vid varje rondell.

/ Helen Thörnvall, mätningsingenjör