Gallring i Joelskogen

Igår onsdag påbörjades gallringen i Joelskogen.

Anledningen är att i första hand hantera träd med rötskador, för att minska riskerna för olyckor i ett område med så många besökare. Prio två är att öka tryggheten genom bättre sikt, främst röjning av buskar längs stigarna. Prio tre är att skapa en hundrastgård enligt antaget projektdirektiv för Linnéasjöområdet.

Avverkningar syftar även till att klara målet i översiktsplanen att gynna lövträden i området. Därför skapas ett antal luckor kring främst ekar och körsbärsträd. De är idag hårt trängda av barrträd.

Vid röjningen av området kommer kommunen försöka skapa en flerskiktad skog med bra sikt samtidigt som många buskar blir kvar, t ex hassel och häggmispel.

/Frida Johansson, markförvaltare