Frukostmöte bostadsbyggande

I dag höll vi ett frukostmöte med fokus på bostadsbyggande! Ett 50-tal personer hade bjudits in till Pukeberg för att prata om hur, och på vilket sätt, byggnationen inom kommunen kan öka. På träffen fanns representanter från olika delar av byggbranschen, politiker och tjänstemän.

/ Malin Ekstedt, exploateringschef