Fösta steget mot ny skola!

Den här veckan har det borrat för att undersöka marken inför byggande av ny skola 1-6 i Västeräng. Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan. Att det finns en aktuell detaljplan som tillåter det man vill bygga/göra är det första steget innan ett nytt projekt kan påbörjas. Läs mer om vilka detaljplaner som är på gång. Förhoppningen är att den nya detaljplanen ska ha vunnit laga kraft innan året är slut.

/ Elin Hausenkamp, Planarkitekt