Förberedelser för bostadsbyggande

Idag genomförs markundersökningar på Trädgårdsmästaren 6 i centrum. Undersökningarna är förberedelser inför NCC:s kommande byggnation.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare