Förberedelse för upphandling!

Förberedelse pågår för upphandling av entreprenör för att bygga det nya bostadsområdet i Hanemåla, kvarteret Flundran. Där blir det 42 nya villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområde. Upphandlingen kommer ut i början av nästa vecka Tomtförsäljningen kommer att börja under våren 2019.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare