Följ med och utforska livet i vattnet – Orrefors 25 aug

Följ med oss och upptäck din närnatur!
Denna gång tittar vi närmare på vad som finns i och i närheten av vatten.
Guidningen är kostnadsfri.

Vi har med håvar och luppar så vi kan studera och upptäcka olika organismer som lever i och i anslutning till vatten.

Vi bjuder på fika som tillagas ute i fält.

Med oss på spaningen finns en tolk som tolkar på arabiska. Spaningen är anpassad så att alla, oavsett ålder eller funktionshinder, kan delta.

Guider: Johan och Stina på Flax naturguider
(070-9136191)
Naturguidning

Dag: Lördag 25 augusti 2018
Tid: kl. 10-12 inkl. fika
Samling vid dammen mittemot
affären och bensinpumparna,
Orrefors