Fint på Stadshusplan

Nu börjar nya Stadshusplan att ta form! Här sätter Mats och Niklas sten. Visst blir det snyggt!

/Leif Karlsson, Enhetschef Mark och Service