En pågående invasion

Troligen har människor, så länge vi förflyttat oss, av olika anledningar velat ta med oss arter av växter, djur och svampar. Några av dessa arter har gjort stora avtryck i historien. Till exempel kan vi tro att introduktion av potatisen haft stor betydelse på ett positivt vis medan introduktion av signalkräfta lett till att vår inhemska flodkräfta blivit sjuk och nästan helt försvunnit.

Nya arterna som breder ut sig väldigt snabbt och på bekostnad av andra arter kallas ”invasiva arter”. Exempel på sådana arter är spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och trädgårdslupin. För att tidigt stoppa invasiva arter är myndigheterna beroende av att få in information från allmänheten om var dessa arter påträffas. Läs mer om invasiva arter och rapportera till artfakta.

Det var länge sen jag plocka några blommor…

Ja i så fall är du välkommen att skapa lite jämställdhet och arbeta för biologisk mångfald genom att plocka trädgårdslupiner på kommunal mark. Se bara till att det är just Trädgårdslupin du plockar och att fröna INTE tillåts gro efter att du njutit färdigt av blommorna. Trädgårdslupin är en invasionsart som binder luftens kväve och därför påverkar kemin i marken och lätt tar över så att andra gräs och örter backar tillbaka.

 

Bilden ovan visar Trädgårdslupin. Trädgårdslupiner kan också ha andra färger, oftast vita eller rosa.

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare och Charlotte Andersson, Vattenhandläggare