En ljusare och vackrare Joelskog

I samband med de hårda vindarna under vintern knäcktes en av de största granarna i Joelskogen, granen var rötskadad. Trädet slog ner ytterligare träd och slog även sönder en bro.  Även tidigare har nerblåsta stora granar skapat förödelse. Träden utgör på sikt en risk, eftersom de står intill utegym, parkmiljöer och välanvända gångstigar.

Bro Joelskogen

Då fler granar bedöms ha rötskador kommer därför ett antal granar att fällas i samband med andra åtgärder i Joelskogen (anläggning av hundrastgård). Möjligen kommer även någon enstaka tall också att fällas för att gynna körsbärsträd och ek. Åtgärderna kommer att skapa en ljusare parkmiljö och gynna lövträd  – och är helt i linje med av kommunfullmäktige antagen översiktsplan.

 

/Stefan Björn, kommunekolog