En historisk dag

Idag är en historisk dag för svensk befolkningsstatistik då Sverige idag för första gången beräknas ha en folkmängd som överstiger 10 miljoner folkbokförda personer. Vem den tionde miljonte invånaren i Sverige är vet Statistiska centralbyrån inte, det kan vara ett nyfött barn eller någon som invandrat till Sverige. Modellen som SCB:s befolkningsklocka bygger på har en viss osäkerhet, och myndigheten kommer först i efterhand att mer exakt veta när befolkningen passerade 10 miljoner.

Läs mer om Statistiska centralbyråns  befolkningsklocka och annan spännande statistik på http://www.scb.se/sv_/

/Sofia Ljungquist, statistikansvarig