Drönare över Linnéasjön

Nybro kommun tillsammans med vattenråden för Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån arbetar för närvarande med projektet ”Levande vattendrag” där en utredning av Linnéasjömadens framtida utseende, funktion och skötsel ingår. En anlitad konsult arbetar med en utvecklingsplan för området. För att få mer kött på benen var de under tisdagen på plats och fotograferade maden från ovan med en s.k. drönare. Man får ett helt nytt perspektiv på våtmarken!

Olof Persson
Naturvårdshandläggare