Det är redan lätt att göra rätt när du tvättar bilen!

När en bil tvättas vid en gatubrunn rinner rengöringskemikalier, olja och tungmetaller ner i gatubrunnen och direkt vidare till våra vattendrag och sjöar. En gång i tiden kan man ha trott att det satt små trollpackor i alla avlopp, på havsbottnar och i grusgropar som trollade bort föroreningar. Nu är den allmänna uppfattningen att trollpackorna mest håller till på Blåkulla och är måttligt miljöintresserade. Dessutom vet vi att de flesta gatubrunnar inte har några särskilda reningssteg anpassade för att kunna rena tvättvatten eftersom de endast är gjorda för att ta emot regnvatten och smältvatten.

Som tur är finns det i kommunen bra biltvättar där tvättvattnet renas och kontrolleras innan det släpps till avloppet. En annan fördel är att det generellt går åt mindre vatten vid tvätt i biltvätt. Vill man ändå tvätta bilen hemma behöver man ha tillgång till en yta där det finns förutsättning för oljerester och tvättmedel att brytas ner. En sådan yta kan vara din egen växande gräsmatta. Det finns en risk att gräsmattan förorenas av sådant som inte bakterierna i jorden kan bryta ner. Därför får man inte tvätta bilen på kommunens grönytor.

/Charlotte Andersson, Miljöinspektör