Byggnadspriset 2017

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas årligen fastighetsägare eller byggherre som på ett förtjänstfullt sätt förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybros moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk av hög klass. Priset består av en speciellt framtagen plakett, ett inramat diplom samt en prissumma.

Nu behöver vi din hjälp med att ta fram årets bidrag som skall vara med i tävlingen.

Skicka in ditt bidrag till byggnadspriset@nybro.se eller lämna in det på Medborgarkontoret på kommunhuset i Nybro.
Ditt bidrag ska vara oss tillhanda senast den 12 mars 2017.

/Sofia Ljungquist, planarkitekt