Byggnadspriset 2016

Nu är nomineringen för årets Byggnadspris öppen, vem tycker du har förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybro kommuns moderna kulturarv?

Vi behöver din nominering senast den 18 juli.

Mer information om Byggnadspriset hittar du på kommunens hemsida.

/ Unni Karlsson, planarkitekt