Brunnslocken marknadsför våra parker

Såg du ett nytt inslag i vår gatumiljö idag? Vi är nämligen ganska stolta och använder därför ett femtontal brunnslock i stadsmiljön, Bolanders park och Badhusparken till att marknadsföra årets utmärkelser av Elmia park inspira – årets park 2015-2016 och FFS Sveriges stadsträdgårdsmästares kommunpris 2015.

Designen till dekalen är gjord på Samhällsbyggnad i Nybro och  bilderna är tagna från Badhusparken som är årets etablerade park 2015-2016, Bolanders park som blev nominerad i kategorin Nyetablerade parker samt bild från projektet Bi-drag som var en av juryns motivering till kommunpriset.

Ännu en gång ett stort grattis och tack till oss alla verksamma som boende i Nybro kommun.

/ Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare