Brandskyddsutbildning

Just nu genomgår hela Samhällsbyggnads organisation en teoretisk och praktisk utbildning inom brandskydd. Vi lär oss bland annat att släcka bränder med brandsläckare och brandfilt, vi pratar om vikten av att ha brandvarnare på plats där vi vistas ofta och vi lär oss hur bränder sprider sig och hur vi bör agerar om en brand uppstår.

Det är våra duktiga brandmän på Räddningstjänsten som lär upp oss och de skickar med oss något som alla ska tänka på: ha fungerande brandvarnare hemma, det är din viktigaste livförsäkring!

/Marie, samhällsbyggnadschef