Biologiska mångfaldens dag – Grytsjön

Följ med personal från Stations Linné på en kvällsutflykt till
Grytsjön naturreservat i Nybro kommun. Här lyser vi efter ovanliga nattfjärilar och lyssnar efter fladdermöss.
Ta med varm dryck och varma kläder.
Obligatorisk anmälan till info@stationlinne.se eller
telefon 0485-385 84.
Tid: kl. 21-midnatt
Plats: naturreservatet Grytsjön norr om Bäckebo
GPS-punkt: N6310360 E565842
Samling: Möjlighet till samåkning från Station Linné
kl 19.00. Ange vid anmälan om du dyker
upp vid Station Linné kl 19.00 eller vid
Grytsjön kl. 21.00.
Guider: Pav Johnsson och Dave Karlsson