Avverkningar efter angrepp av granbarkborre

Under den torra sommaren 2018 drabbades stora arealer granskog av kraftiga angrepp av granbarkborre som snabbt dödar de angripna träden. Även på Nybro kommuns skogsmark drabbades en del träd. Träd som är angripna kan utgöra en fara genom att blåsa omkull och de kan då inte heller tas om hand som virke.För att förhindra spridning av barkborre kommer man under vintern och tidig vår 2019 utföra avverkningar av barkborreangripna granar på kommunens marker.

De angripna granarna finns spridda i en stor del av kommunen men större avverkningar av barkborreangripna granar kommer att på följande ställen:

  • Kring Kristvallabrunn
  • På några ställen i östra Svartbäcksmåla naturreservat
  • Söder om skolan i Orrefors
  • Bosgård norr om S:t Sigfrid
  • Smedjevik vid Stensjön
  • Högaberg och angränsande granskogar i södra delen av Nybro
  • Kring Ljunghaga skola och idrottsplats  i norra delen av Nybro
  • Invid Rismåla gölAvverkningarna beräknas starta kring månadsskiftet februari-mars och pågå några veckor framöver. Exakt när maskinerna befinner sig i vilket område vet man ännu inte.

Om du ser att skogsmaskiner är i arbete bör du inte uppehålla dig i området utan hålla ett skyddsavstånd på minst 90 meter till arbetande skogsmaskiner. Fallande träd, grenar och toppar utgör en fara långt bortom en trädlängd.

Har du frågor kontakta Olof Persson, olof.persson@nybro.se, 0481-45317

/Naturenheten