Avverkning i Svartbäcksmåla

Nu håller vi på att avverka barrskog i delar av Svartbäcksmåla naturreservat. Vi vill ta fram lövskog och framförallt ädellövskog, och på så sätt återskapa känslan av det gamla odlingslandskapet. På platsen låg tidigare en gård och ytorna var då helt öppna. Vi friställer även stora ekar för att de ska fortsätta må bra.

/Frida Johansson, reservatsansvarig