Avverkning i Smedstorp

Nybro kommun kommer under vecka 36 eller 37 att avverka skog inom Smedstorps industriområde, se bild. När skogsmaskiner är i arbete bör man inte röra sig i området, kommunen ber därför alla att hålla minst 90 meters säkerhetsavstånd till arbetande maskiner.

Gult område – Avverkas helt
Blått område – Enstaka träd tas ner
Rött område – Granar angripna av barkborre tas bort

/Malin Ekstedt, Exploateringschef