Avverkning i Hanemåla

Under de kommande veckorna kommer kommunen att avverka skog inom det område i Hanemåla där nya villatomter ska bildas. I samband med detta kommer vi även att gallra inom delar av Svartbäcksmåla naturreservat,  för att minska risken för stormfällda träd.

Under våren kommer kommunen även att inom det här området dra om delar av en av stigarna, samt bygga en informationspunkt för reservatets räkning.