Avstängning av gator 1 december

Följande gatsträckor är avstängda för trafik i samband med Julshow i Nybro stadskärna lördagen den 1 dec:

På Storgatan mellan Tunnelgatan och Hornsgatan, Garvare Nybergs gata mellan Storgatan och Stora Nygatan, Stationsgatan, Gamla Stationsgatan, Västra Magasinsgatan, Dunderbergsgatan söder om Mellangatan samt Fabriksgatan söder om Mellangatan får inte motorfordon föras.Förbudet gäller inte fordon som används av boende och näringsidkare samt marknadsfordon med tillstånd från arrangören.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2018 klockan 09.00 och upphör att gälla senast den 1december 2018 klockan 20.00.

På Stora Nygatan mellan Engshyttegatan och Garvare Nybergs gata får inte motorfordon föras. Förbudet gäller inte fordon som används av boende och näringsidkare samt marknadsfordon med tillstånd från arrangören.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2018 klockan 13.00 och upphör att gälla den 1 december 2018 klockan 18.00.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare