Avslutning för de sunda seniorerna!

Idag var det dags för sista träffen för de numera sunda, smarta och starka seniorerna som under våren deltagit i kursen med samma namn
– Sund Smart Stark Senior! En hälsosatsning i samarbete med Landstinget Kalmar län, SISU och det lokala föreningslivet.
Under tolv veckor har seniorerna provat på olika aktiviteter så som golf, boule, tennis, hästskokastning, simning, gymnastik, orientering och löpning. Praktiska övningar har varvats med teori i form av olika föreläsningar inom ämnet. Nu hoppas vi seniorerna känner att de fått med sig många nyttiga tips och fått inspiration för ett fortsatt aktivt liv!

Vi vill passa på att skicka ett stort TACK till alla föreningar, biblioteket och de övriga föreläsningshållarna som medverkat under kursens gång!

//Jenni R Jonasson, Sport och fritid