Åttatusen arter!

Under vintern får vi som arbetar med naturvård tid att komma ifatt. Ifatt med rapportering av förra årets fynd och tid för bestämning av besvärliga varelser som man sett under året som gått.

Vi vet sedan länge att Nybro kommun är artrikt. Till och med mycket artrikt. Är man intresserad av vad som ses och har setts i kommunen så kan man titta på aktuella observationer i artportalen.se.

I artportalen finns fynd av allt från fåglar och däggdjur till insekter, svampar, växter, mossor, lavar och mycket mer, rapporterade. Man kan även med lite vana plocka ut ganska mycket intressant statistik. En milstolpe nåddes i september i fjol (men vi visste inte om det förrän nu i vinter, då fynden ramlade in). Nybro kommuns 8000:e art rapporterades! Det blev en pulverticka (en vedlevande svamp) som blev funnen i Rismåla den 26:e september. Tickan ser ni på bilden! Det innebär att Nybro för närvarande är Sveriges 14:e artrikaste kommun och den artrikaste kommunen i Småland!

Under 2017 blev 709 nya arter för kommunen inrapporterade. Detta berodde till stor det på Tommy Knutssons ansträngningar i svampskogen. Tommy hade under året uppdrag att inventera mossor, lavar och framför allt svampar i kommunens naturreservat.

Varför är då Nybro så artrikt? Många faktorer spelar in. Vi har ett varierat landskap med många typer av natur som fortfarande är rätt hel och ren. Många arter finns i vårt småskaliga jordbrukslandskap med grusåsar och i våra gamla fina skogar. Vi har också ett bra klimat med varma, torra somrar och inte minst intresserade kommuninvånare som hjälper till att hitta alla varelser!

Olof Persson

Naturvårdshandläggare