Asfaltering av vägar i kommunen under vecka 33

Måndagen den 15 augusti kommer det att vara begränsad framkomlighet på Svartbäcksmålavägen, på grund av beläggningsarbeten.

Tisdag och onsdag, den  16-17 augusti,  asfalteras  Överstatorp-Bosgård-Grindemåla, och  på onsdagen även Brändebo. Även på dessa vägar kommer det då att vara begränsad framkomlighet

Tidplanen kan komma att förändras om vädret inte är med oss!

/Jerry Lindahl, gatuingenjör