Affe möter – Christina Davidson

Nybro kommun är en av de medverkande i den senaste säsongen av Affe möter på 24nybro.se . I avsnittet tittar vi närmare på kommunens områden för villatomter, både befintliga och nya. Avsnittet sänds på 24nybro.se på första advent. Missa inte det.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare