Fågelinventering 2020

Sedan 2005 har Nybro kommun vart femte år, i samarbete med Nybro-Emmaboda fågelklubb, inventerat fågelfaunan i Nybro stad under perioden maj-juli. Forskare anger att just antalet fågelarter i en stad kan ses som ett mått på biologisk mångfald i en stad och att antalet fågelarter snabbt förändras om de gröna miljöerna förbättras eller försämras.

Givetvis får man ta de årliga resultaten med ”en nypa salt”, eftersom fågellivet också varierar av andra skäl t ex vädersituationen dessa tre månader och att vissa sällsynta arter kanske har ett mer slumpmässigt uppträdande. Däremot kan man över tid se trender. Nya arter för dessa inventeringar är i år havsörn, ringtrast och smådopping, även om det är tillfällighetsfynd. Antalet observationer av havsörn har en ökande trend i kommunen. Andra ovanligare arter som noterades under inventeringarna var brandkronad kungsfågel, kungsfiskare, mindre strandpipare och strandskata. En art som missades, men som med största sannolikhet fanns i staden även 2020 är kattuggla. Ytterligare några arter borde ha hittats i Svartbäcksmåla (nattskärra och tjäder), men de kanske inte eftersöktes.

 

Under maj-juli 2020 påträffades 101 arter i Nybro stad med omgivningar och ytterligare 5 arter sågs flyga förbi. Utvecklingen från 2005 har visat på en ökande trend över tid, från drygt 80 arter första året, till omkring 95 arter 2010 och stabilt omkring 100 arter numera. Grönstrukturplaneringen och förvaltningen av grönområdena ser därmed ut att gynna fågellivet och därmed den biologiska mångfalden.

 

Resultat huvudinventeringarna:

2005                     82

2010                      95

2015                    103

2020                    101

 

Bilderna är tagna av fågelfotografen Mikael Holst, Nybro och visar strömstare, blåmes, törnskata och nötkråka.

Ny säker gångbro över Ljungbyån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är den nya gångbron över Ljungbyån i Gangsmad, Flerohopp slutbesiktigad och klar att använda. Bron finns på Dackeleden, som sträcker sig från Aboda klint i norr till Mosjön i söder och är en 84 km lång vandringsled.
Den gamla bron gick sönder vid islossningen. Men nu är det åter säkert att vandra över Ljungbyån.
Ett bra samarbete mellan kommunen, entreprenören och markägarna gjorde att bron snabbt kom på plats när beställningen var genomförd och det fortfarande var låga flöden i ån.

//Linda Olsson, naturvårdshandläggare

Nybro Schacksällskap firar 110 år!

Nybro Schacksällskap firar i år 110 år som förening. Detta uppmärksammades lördagen den 12 september på Jutegården, där förening bjudit in elitspelaren Franko Lukez till att spela simultanschack mot tio motståndare från Nybro Schacksällskap. Föreningen lyckades ta två poäng från Franko genom en vinst från Mikael Cederblad och två Remipartier från Ingemar Ernstsson och Lennart Andersson.

Nybro kommun var inbjudna till dagen och uppvaktade föreningen genom samhällsbyggnadsnämndens ordförande Kenneth Petersson och sport- och fritidschef Liselott Lindkvist.

Ett av Nybro Schacksällskaps mål är att aktivera fler barn och ungdomar. Vill du veta mer besök gärna föreningens hemsida nybroschack.se

Ett smart drag är spela schack! Som föreningens själva säger. 🙂

//Sport och fritid

Nytt utegym, spontanyta och konstgräs!

Den senaste månaden har det varit full aktivitet ute i Alsterbro och vid Åkrahälls idrottsplats. I Alsterbro, vid idrottsplatsen har det uppförts ett nytt utegym, vackert beläget med Hindsjön som utsikt. Och vid Åkrahäll har det gamla konstgräset bytts ut. På plats ligger det nu en ny fin konstgräsmatta redo för säsongen.
Delar av den gamla konstgräsmattan har återanvänts och lagts ut på grusplanen bredvid tennisbanorna på Åkrahälls idrottsplats. Denna yta är nu en spontanyta på 60×40 meter, fri för alla att använda utan att behöva boka tid. Perfekt för stora och små som vill aktivera sig ute i sommar!

Både utegymmet i Alsterbro och det nya konstgräset på Åkrahäll är slutbesiktigade och godkända för att tas i bruk.
Vid utegymmet tillkommer belysning och informationsskyltar under augusti månad.

Spontanyta, Åkrahälls IP
Konstgräset, Åkrahälls IP
Utegym, Alsterbro
Utegym, Alsterbro

 

//Sport och fritid

Orrefors vandringsled

Orrefors vandringsled har fått en översyn under våren och förlängts så att den nu även rundar Orranäsasjön och passerar Hälleberga, Barkeström och Orrefors bruksområde. Ledens tema är ”Vandrings och kultur i glasets spår”. Allt är inte på plats ännu, men leden är röjd och märkt (orange prick på träd).

Bänkar, grillplatser och vindskydd kommer däremot att placeras ut under hösten. Till leden finns nya kartskyltar och en ny broschyr. Broschyren finns att hämta på flera platser i Orrefors och turistbyrån, medborgarkontoret och biblioteket i Nybro. Broschyren kan laddas ner som pdf.

Man kan nu välja slingor som är olika långa (från ca 3,5 km till 15 km) och sträckor som är olika krävande att vandra på. Nu i sommar bjuder leden på härliga natur- och kulturupplevelser – allt från vackra fjärilar och blomsterängar, till sköna vyer, bad och glashantverk.

Leden startar formellt vid utegymmet i Orrefors, men det går lika bra att starta från många andra ställen, t ex campingen, Pålavik, Hälleberga eller Barkeström. Skyltar med kartor kommer att finnas på flera platser.

/Stefan Björn och Linda Olsson, Naturenheten

Sommarlovsaktiviteter Nybro kommun 2020

Sommarlovet är här!
En tid som många barn och ungdomar längtat efter och vill fylla med olika aktiviteter. Årets sommarlov kommer att bli annorlunda med tanke på den rådande coronapandemin.
Nybro kommun vill bidra till en meningsfull och aktiv sommar för alla sommarlovslediga barn och ungdomar. Det är alltid viktigt, men i år kanske viktigare än någonsin med tanke på att fler kommer att spendera sommaren hemma. Därför har Nybro kommun tillsatt extra medel för att möjliggöra sommaraktiviteter för de barn och ungdomar som bor i kommunen.

Tillsammans med föreningslivet, NBAB, Fryshuset och Gula Grillen kommer en rad sommarlovsaktiviteter att erbjudas. Det är viktigt att under de rådande omständigheterna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter till barn och ungdomar i kommunen. Gemenskap och att träffa kompisar är särskilt viktigt när många tillbringar mycket tid på hemmaplan.
Trots att det statliga stödet för sommarlovsaktiviteter i år inte utlystes så kommer det ändå under sommarlovet att erbjudas aktiviteter som padeltennis, vattenskidor, barfotaåkning och bad i Alsterbro. I Nybro simhall erbjuds intensivsimskola vecka 30-33 och under vecka 29-33 arrangeras en aktivitetsbingo i simhallen. På Nybro bibliotek kan alla barn mellan 6-15 år hämta en pyssel- och läspåse under juli månad. Och Nybro Kulturskola bjuder in till Filmlov vecka 27.

Fryshuset och Gula Grillen kommer att arrangera en mängd olika aktiviteter bland annat tillsammans med olika föreningar i Nybro. Cirka tre dagar i veckan kommer Fryshuset att vara på plats i Badhusparken och Nybro sporthall för att möta ungdomar och erbjuda dem meningsfulla aktiviteter på eftermiddagarna och kvällen. Det kan handla om allt från innebandy, pingis, beachvolleyboll, dans till att bara chilla med sina kompisar med vuxna i närheten.

Samtliga sommarlovsaktiviteter är kostnadsfria och de kommer att genomföras på ett sätt som begränsar risken för smittspridning. Arrangören av aktiviteten ansvarar för att säkerställa att myndigheternas rekommendationer, råd och regler följs.

Via Nybro kommuns hemsida Nybro.se/lov presenteras utbudet av aktiviteter och här finns flera tips på saker att göra och utflyktsmål att besöka i kommunen under sommarlovet.
Trots rådande situation med coronapandemin finns det goda förutsättningar att få en väldigt bra sommar i Nybro!

//Sport och fritid

Tyck till om ditt framtida Nybro

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040 – Invånardialog

Nybro kommun arbetar just nu med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Den fördjupade översiktsplanen har en planeringshorisont mot 2040.

Under våren har vi bland annat varit ute i staden och inventerat för att identifiera styrkor och svagheter i stadens fysiska miljö. Inventeringarna utgör en viktig del i det planeringsunderlag som ligger till grund för framtagandet av den fördjupade översiktsplanen.

Det viktigaste planeringsunderlaget till den fördjupade översiktsplanen behöver vi dock hjälp av er som bor och verkar i staden att ta fram. Det är ni som på ett eller annat sätt dagligen rör er i staden som är experterna och därmed vet mest om stadens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.

För att samla in era funderingar och synpunkter kring hur staden borde utvecklas har en enkät tagits fram, enkäten tar endast några minuter att besvara och svaren är helt anonyma. Ta chansen att vara med och tycka till om hur du vill att Nybro stad ska se ut i framtiden. Klicka på länken för att komma till enkäten.

Det kommer även att finnas möjlighet att besvara enkäten i pappersform.

Läs mer om vårt arbete med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad.

/Philip Agerö, Översiktsplanerare

 

Konstgräsbyte pågår vid Åkrahälls IP

Nu har arbetet med att byta ut den befintliga konstgräsmattan till en ny påbörjats på Åkrahälls IP. Arbetet beräknas vara klart inom några veckor.

I samband med bytet av konstgräset kommer delar av den gamla mattan att återanvändas och läggas ut på en del av den grusplan som finns på området. Denna yta ska sedan användas som en spontanyta som kommer vara fria att nyttja för allmänhet och föreningar, någon bokning kommer ej behövas.

Den gamla konstgräsmattan har nu gjort sitt och byts ut mot en ny.

Ny spontanyta på g.

 

 

 

 

 

 

 

Sanering av Flerohopp och Alsterbro fd glasbruk

Arbete pågår inför saneringen av Flerohopp och Alsterbro fd glasbruk. Redan under nästa vecka kommer det att göras några kompletterande undersökningar, i Flerohopp, och veckan efter i Alsterbro.  Provtagningen planeras bli utförd genom att provgropar grävs med hjälp av grävmaskiner.

Själva saneringen av bruksområdena kommer att påbörjas under 2021.

På bilden ser ni hyttan i Flerohopp, innan den revs 1979.