MILJÖ- OCH KLIMATPRISET 2019

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april.

Nybro kommun delar ut ett Miljö- och klimatpris (tidigare Hållbarhetspris) till aktörer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i Nybro kommun.

Priset delas årligen ut vid firande av Sveriges Nationaldag den 6 juni, och prissumman motsvarar 0,5 prisbasbelopp.

 

För mer information och nominering av miljö-och klimatpriset:

Kontakt: Erika Gülich, energi- och klimatsamordnare

0481-453 32, erika.gulich@nybro.se

 

Miljö- och klimatpriset 2019

Kalkning av sjöar börjar på lördag

På lördag den 16:e mars inleds vårens kalkningen av Nybro kommuns sjöar med helikopter, om vädret tillåter. Kalkningen utförs för att upprätthålla de biologiska värdena i sjöar och vattendrag i respektive avrinningsområde som påverkas av det sura nedfallet. Det sura nedfallet har nästan helt upphört från luften, men ligger lagrat i marken och lakar fortfarande ur vid t ex skogsåtgärder/avverkningar och tillförs våra vattendrag. Det minskande sura nedfallet gör att den totala kalkmängden som sprids succesivt minskar från år till år.

Följande sjöar kalkas i vår:

Alsteråns avrinningsområde: Boasjö, Stensjön, Grytsjön, Möcklasjö, Tämmen

Hagbyån: Örsjö göl,

Snärjebäcken: Stensjön

Halltorpsån: Mosjön, Klenemåla göl, Bråtgöl

Lyckebyån: Skärsjön

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare

Det finns hopp

Solen kittlade på näsan denna februaridag, men det var två skräpsamlande unga kvinnor vid Bolanders bäck som lös upp bättre än solen. I någon typ av styrelserum kunde man ha uttryckt det som att dessa personer, Elin Sandgren och Elsa Sandgren fattat strategiskt hållbara beslut med tydliga och uppföljningsbara mål. På eget initiativ fiskade de upp plast, för fiskarnas skull. När Elin och Elsa lämnar Bolanders Bäck är vattendraget i bättre skick än när de kom dit. Låt er inspireras!

/Charlotte Andersson, Miljöinspektör

Avverkningar efter angrepp av granbarkborre

Under den torra sommaren 2018 drabbades stora arealer granskog av kraftiga angrepp av granbarkborre som snabbt dödar de angripna träden. Även på Nybro kommuns skogsmark drabbades en del träd. Träd som är angripna kan utgöra en fara genom att blåsa omkull och de kan då inte heller tas om hand som virke.För att förhindra spridning av barkborre kommer man under vintern och tidig vår 2019 utföra avverkningar av barkborreangripna granar på kommunens marker.

De angripna granarna finns spridda i en stor del av kommunen men större avverkningar av barkborreangripna granar kommer att på följande ställen:

 • Kring Kristvallabrunn
 • På några ställen i östra Svartbäcksmåla naturreservat
 • Söder om skolan i Orrefors
 • Bosgård norr om S:t Sigfrid
 • Smedjevik vid Stensjön
 • Högaberg och angränsande granskogar i södra delen av Nybro
 • Kring Ljunghaga skola och idrottsplats  i norra delen av Nybro
 • Invid Rismåla gölAvverkningarna beräknas starta kring månadsskiftet februari-mars och pågå några veckor framöver. Exakt när maskinerna befinner sig i vilket område vet man ännu inte.

Om du ser att skogsmaskiner är i arbete bör du inte uppehålla dig i området utan hålla ett skyddsavstånd på minst 90 meter till arbetande skogsmaskiner. Fallande träd, grenar och toppar utgör en fara långt bortom en trädlängd.

Har du frågor kontakta Olof Persson, olof.persson@nybro.se, 0481-45317

/Naturenheten

Världens svåraste jobb?

Hej därute i snön.

Som många av er vet så är snön och snöröjningen ett av de ”hetaste” och mest diskuterade ämnena som kommer upp varje snösäsong. Många är de som har åsikter om hur, när och var det ska röjas snö.

Röja snö, ska det vara så märkvärdigt kanske ni tänker nu?

För att ni ska kunna förstå vilka svårigheter våra snöröjare ställs inför så har vi i en högst ovetenskaplig undersökning sammanställt önskemål från kommunens invånare i en lista.

 1. Plogenheterna ska vara på exakt samma tid överallt i hela kommunen, klockan 04.00, men helst senare, för vissa försöker sova. En del åker dock till jobbet strax därefter och då måste ju vägen vara plogad innan dess.
 2. Snöröjarna måste använda räfflade plogar, isskrapor och vanliga skopor samtidigt, eftersom en del snö och is ska lämnas kvar på vägen, men all snö ska bort.
 3. Snön får inte plogas ut på trottoarerna och ej heller på vägarna, det får inte förekomma plogkanter, en mittsträng av snö eller snöhögar.
 4. Snön får inte kastas av vägen eller plogas mot någons gårdsinfart. Helst ska infarten vara snöröjd, men det får inte vara några spår att någon HAR snöröjt.
 5. Närmaste området kring soptunnan liksom brevlådan ska snöröjas, men även här utan spår att någon HAR gjort det.
 6. Snöröjningen ska inte påbörjas förrän snödjupet blivit tio centimeter, och spårdjupet får vid inget tillfälle överstiga sju centimeter.
 7. Det får inte plogas för smalt så gatan upplevs trång — eller för brett, så trafiken på gatan kör för fort
 8. Det får inte vara ojämnt.
 9. Det får inte förekomma snö från gatan mot staket, mur, häckar eller träd.
 10. Det ska inte plogas efter varje snöfall, bara om det fallit mer än fem centimeter på vissa gator, och tio centimeter på andra.
 11. Vissa maskinister är bättre än andra. De som är bäst ska snöröja hela kommunen.
 12. Om det kommer en snökanon eller snöstorm som levererar massor med snö ska snöröjningsresurserna, i förhållande till snömängden mätt i centimeter, omgående ökas i kvadrat och därmed kunna vara på varenda gata i kommunen vid varje given tidpunkt under snöfallet.
 13. Efter plogningen ska sandspridarna ligga tätt efter, men de får inte använda för grov eller för fin sand. De får inte sanda för mycket eller för lite. I vissa fall ska det inte sandas alls. Det får dock inte missas att sandas på något ställe.
 14. Halva trottoaren ska vara sandad så man inte halkar och minst halva ska vara osandad för pulka och sparkåkare. Hela trottoaren måste vara sandad för de äldre.
 15. På vissa vägar ska det saltas mycket, och samtidigt inte alls.
 16. Då sandningen är utförd ska snöbortforslingen redan vara klar. All snö som inte upplösts i intet ska forslas bort utan att störa närboende som behöver vila.
 17. Transportörerna får inte ta bort snöhögar som inte får finnas så det blir kvar en hal fläck som inte får finnas.
 18. Det måste tydligt visas med blixtljus på samtliga enheter att ”arbete pågår”, men det får inte upplevas irriterande för närboende, som då inte kan äta frukost i lugn och ro. Motor- och maskinljud får under inga omständigheter höras i området.
 19. Maskinerna får inte stå på tomgång något givet ögonblick, ej heller pipa vid backning. Maskinerna som jobbar med detta får inte köra förbi mer än en gång på samma gata.

  Allt detta ska vara klart klockan 04.00.

Enkelt va?

Listan är sammanställd med glimten i ögat men det är ju samtidigt faktiskt verkliga åsikter som vi fått från kommunens invånare

Som ni kan förstå så är det svårt eller…(ja varför inte säga som det är) omöjligt att tillfredsställa allas önskemål när det kommer till snöröjning.

Faktum är att:

Snö och is är halt, det kommer aldrig vara sommarväglag oavsett hur mycket resurser eller hur duktiga vi än är på att röja snö och halkbekämpa under vintersäsongen. Skyll inte på halkan, räkna med den!

Så snälla ta det försiktigt ute på våra vägar och gator.

Ni kan även räkna med att vi har ett kanongäng med tjejer och killar från Mark och Service som gör sitt yttersta för att uppfylla den ”omöjliga listan” och att hålla våra gator och vägar så rena som möjligt från snö och is.

/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anmäl dig till Nybro kommuns tomtkö

Nu finns en e-tjänst för att ställa sig i tomtkö i kommunen. Tjänsten är gratis. Du måste ha fyllt 18 år och ha en e-legitimation för att kunna anmäla dig. De områden när Nybro kommun idag har tomter till salu är valbara och där kan du anmäla intresse för flera tomter i prioritetsordning. Om du vill stå i tomtkö i väntan på kommande tomter kryssar du i rutan för att stå i den ”generella tomtkön”.

Anmäla dig till Nybro kommuns tomtkö för villatomter idag.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Olovliga anläggningar på kommunal mark – vad gäller?

Det finns många exempel på när kommunal mark som är till för alla privatiseras. Det kanske genom att fastighetsägare utökar sina tomter och sätter upp staket, buskar, odlar eller klipper gräset som en privat gräsmatta. Det kan också vara genom att privatpersoner parkerar fordon som bilar, båtar, släpvagnar med mera på kommunal mark, eller att man anlägger vedskjul, komposter och liknande. Vad gäller? Läs mer på Nybro kommuns hemsida.

/Planeringsverksamheten