Fototävling

Som många av er vet så pågår ett stort utvecklingsprojekt i Svartbäcksmåla. Ett steg i utvecklingen är att ta fram en egen hemsida för området och till den behöver vi trevliga bilder. Så nu har DU chansen att få med just DIN bild på den nya hemsidan.
Skicka in din bästa bild från Svartbäcksmåla och var med och tävla om fina priser.

Första pris: presentkort från Naturens Bästa värt 1000:- eller presentkort på Nybro handel värt 600:-
Andra pris: presentkort på Nybro handel värt 400:-
Tredje pris: presentkort på Nybro handel värt 200:-

Sista dagen att skicka in sin bild är den 15 augusti och vinnarna
presenteras under september.

Tävlingen har två olika teman:
•Människor i rörelse
•Naturen i Svartbäcksmåla

Villkor för deltagande:
•Genom att skicka in ditt foto tillåter du samtidigt att Nybro
kommun får använda bilden i kommunens marknadsföring av Svartbäcksmåla på webbplatser och i trycksaker.
•Du får skicka in max två bilder per person, en per tema.
•Fotot ska vara från Svartbäcksmålaområdet.
•Fotot får inte vara manipulerat, endast mindre justeringar är tillåtet.
•Filen får inte vara större än 10 MB och den måste vara minst 2000 pixlar bred.

Bilden ska skickas till samhallsbyggnad@nybro.se och märk mailet med ”Fototävling”.

/Frida Johansson, markförvaltare

Kompetenscenter Pukeberg

Inom Pukebergsområdet finns många idéer om hur området, och kommunen, kan utvecklas.  Inom projektet Kompetenscenter Pukeberg jobbar ett flertal aktörer inom kommunen och regionen med att utveckla en plats där kunskap om design och innovationer möter näringslivets behov, och tillsammans kan utvecklas.

 

 

Besiktningar

Igår den 22 juni besiktades badplatser, idrottsplatser och elljusspår.
Det är ett fantastiskt jobb alla våra föreningar gör i vår kommun!

Tack alla och en trevlig midsommar!

Sport och fritid
Liselott Lindkvist

Ny logga för Svartbäcksmåla

Låt oss presentera vår nya logga för Svartbäcksmåla aktivitetsområde!

Logga Svartbäcksmåla

Nedan följer en kort beskrivning av loggan:

  • De tre figurerna symboliserar aktiviteten, rörelsen och livet.
  • Rörelsen/motivet är medvetet abstrakt eftersom det finns så många olika verksamheter i området och det därför är svårt att visa alla.
  • Den bruna färgen representerar jorden.
  • Den gröna representerar träden och växtligheten.
  • Den gula representerar sanden.
  • Den blå representerar vattnet.
  • Den röda färgen representerar Nybro.

Loggan är ett en del i utvecklingen av området där vi jobbar mot att göra Svartbäcksmåla till ett attraktivt område året runt, samt att stärka området som ett besöksmål för turister.

/Frida Johansson, markförvaltare

Klimatklivet

Den första juni fick Nybro Elnät, som tillsammans med Nybro kommun sökt bidrag för klimatinvesteringar, 200 000 kr i bidrag för utbyggnad av laddinfrastruktur. Pengarna delas ut av Naturvårdsverket i ett program som kalla Klimatklivet. Bidraget kommer att användas till att dels kunna öka användandet av elbilar i den egna verksamheten och dels för att möjliggöra för medborgare och besökare att kunna ladda sina elbilar vid publika laddstationer. De kommunala publika laddstationerna kommer att uppföras på Sveaplan, parkeringen vid Svartbäcksmåla, Simhallen och Ishallen.

/ Fredrik Härnby, miljöhandläggare

Inbjudan – informationsträff om Gadderås f.d glasbruk

Sedan hösten 2014 har undersökningar genomförts vid Gadderås fd glasbruk, för att utreda miljötillståndet där. Detta har genomförts då det sedan några tiotal år tillbaka har varit känt att glasbruksverksamheter inom Glasriket många gånger kvarlämnat föroreningar efter sig. Föroreningarna har mestadels utgjorts av metaller av olika slag. Utredningsarbetet är nu färdigställt, och ni är därför välkomna till ett informationsmöte 2016-06-20, kl 18.00-20.00 i Folkets hus i Flygsfors.

De som kommer att informera er är Lars Olof Höglund från Kemakta Konsult AB, som ansvarat för utredningsarbetet på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning. Utöver Lars Olof kommer också representanter från Sveriges geologiska undersökning, Nybro kommun och Länsstyrelsen i Kalmar att delta.
Vi bjuder på fika och bulle!
Välkomna

På spaning efter nya betesmarker

Under gårdagen inventerade vi delar av kommunens mark i Flygsfors, för att se om vi kan skapa mera betesmark i området.

Visste du att delar av området i och kring Flygsfors är ett riksintresse för naturvård? Området beskrivs som ett representativt, välbevarat och mångformigt odlingslandskap med vidsträckta naturbetesmarker i form av ekhagar, öppna hagmarker och björkhagar med art– och individrika växtsamhällen. Väldigt vackert!

Stefan Björn och Malin Ekstedt

Nybro kommuns första hundrastgård är invigd

Under lördagsförmiddagen invigdes den nya hundrastgården i Joelskogen. Solen strålade och det var välbesökt med hundar i alla olika storlekar som umgicks i den nya rastgården. Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Gunnar Hellström höll ett kort invigningstal och besökte sedan själv rastgården med sin hund.

IMG_2555
Lars-Gunnar Hellström med hund besökte rastgården efter invigningstalet.

IMG_2547

IMG_2545

IMG_2562

IMG_2558

/Frida Johansson, markförvaltare