Underbar föreläsning med många skratt!

Tisdagen 6 september arrangerades en föreläsning för föreningar i Nybro kommun.

Jim Thuresson har en otrolig energi och kunskap om barn- och ungdomsledarskap, och med sin 25-åriga erfarenhet som förbundskapten i basketboll, vill Jim införa humant ledarskap.

Jim fick publiken att le, skratta och ibland skruva på sig lite igenkännande.

/Liselott Lindkvist Sport- och fritid

 

Guidad tur längs Vapenbäcksån och Orranäsasjön, Orrefors

Lördag den 3 september, 10-13, bjuder Nybro kommun och Natur- & Kulturguider i Glasriket in till en guidad vandring längs Orrefors vandringsled. Leden sträcker sig från Orrefors till Pålavik.

Vattnet och skogen är tätt länkade till Orrefors tidigaste historia. Vi följer Vapenbäcksån till Hålldammen där järnbrukets gränsrösen från 1700 fortfarande finns kvar.  Vi vandrar vidare till Orranäsa gärde med dess fantastiska ekar och höga naturvärden.

Samling sker på Tempos parkering i Orrefors. Vi går ca 7 km. Ta med fika och rejäla skor. Guider är Maria Rudström och Annika Gans.

Guidningen sker i samarbete med Nybro kommun vilket gör
den gratis för dig som deltagare. Välkommen!

Vi blir fler!

Antalet påträffade arter i Nybro kommun stiger och vi har nu passerat 7 000 arter! Siffrorna kommer från Artportalen och visar på en ökning med 136 arter mellan den 1 januari – 30 juni 2016. Vi är såklart mycket positiva till ökningen!

Att vi ökar i antal beror dels på att fler naturintresserade besöker vår kommun och rapporterar det man hittar, men även på en faktiskt ökning på grund av ett varmare klimat. Av de inflyttade finns de flesta redan tidigare i södra Sverige medan ett mindre antal kommer från ett annat land. Vi välkomnar alla som väljer att bosätta sig i vår kommun.

Ökningen gör Nybro till en ännu attraktivare kommun för naturintresserade att bo, leva och verka i.

På Artportalens hemsida hittar du en aktuell lista över påträffade arter i kommunen http://www.artportalen.se/List/Top/Species/Alla/Total/Kommun/Nybro/AnySite/OrderByDate/Des

/ Exploateringsexchefen och kommunekologen

Guidning längs naturstigen i Svartbäcksmåla

Ta chansen att vandra längs naturstigen i Svartbäcksmåla med kunniga guider. Vandring på rullstensåsen genom doftande skogar, över rinnande vatten, i en spännande och omväxlande natur. Här finns gott om insekter och fåglar, och även en artrik flora. Vi tar god tid på oss, för att dofta, smaka, lyssna och njuta av vandringen.

I morgon lördag (20 aug) kl 13-15 bär det av, samling vid orienteringsklubbens stuga. Ta med fikakorgen!

 

 

Asfaltering av vägar i kommunen under vecka 33

Måndagen den 15 augusti kommer det att vara begränsad framkomlighet på Svartbäcksmålavägen, på grund av beläggningsarbeten.

Tisdag och onsdag, den  16-17 augusti,  asfalteras  Överstatorp-Bosgård-Grindemåla, och  på onsdagen även Brändebo. Även på dessa vägar kommer det då att vara begränsad framkomlighet

Tidplanen kan komma att förändras om vädret inte är med oss!

/Jerry Lindahl, gatuingenjör

Konstverket ”Glas i centrum” åter på plats

”Glas i centrum”, själva symbolen för Nybro som staden i Glasriket är äntligen åter på Stadshusplan efter att ha fått en välbehövlig ansiktslyftning. Restaureringsarbetet är utfört på hela konstverket med ytbeläggning, pipstänger, glaskupor, fästen och ny sockel. I sockeln kommer också en ny belysningsarmatur med möjlighet att belysa konstverket säsongsvis i flera färger att finnas.

En etapp kvarstår där omkringliggande mark ska färdigställas. Arbetet med etapp två är planerad och budgeterad till våren 2017.

/ Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

 

Fototävling

Som många av er vet så pågår ett stort utvecklingsprojekt i Svartbäcksmåla. Ett steg i utvecklingen är att ta fram en egen hemsida för området och till den behöver vi trevliga bilder. Så nu har DU chansen att få med just DIN bild på den nya hemsidan.
Skicka in din bästa bild från Svartbäcksmåla och var med och tävla om fina priser.

Första pris: presentkort från Naturens Bästa värt 1000:- eller presentkort på Nybro handel värt 600:-
Andra pris: presentkort på Nybro handel värt 400:-
Tredje pris: presentkort på Nybro handel värt 200:-

Sista dagen att skicka in sin bild är den 15 augusti och vinnarna
presenteras under september.

Tävlingen har två olika teman:
•Människor i rörelse
•Naturen i Svartbäcksmåla

Villkor för deltagande:
•Genom att skicka in ditt foto tillåter du samtidigt att Nybro
kommun får använda bilden i kommunens marknadsföring av Svartbäcksmåla på webbplatser och i trycksaker.
•Du får skicka in max två bilder per person, en per tema.
•Fotot ska vara från Svartbäcksmålaområdet.
•Fotot får inte vara manipulerat, endast mindre justeringar är tillåtet.
•Filen får inte vara större än 10 MB och den måste vara minst 2000 pixlar bred.

Bilden ska skickas till samhallsbyggnad@nybro.se och märk mailet med ”Fototävling”.

/Frida Johansson, markförvaltare

Kompetenscenter Pukeberg

Inom Pukebergsområdet finns många idéer om hur området, och kommunen, kan utvecklas.  Inom projektet Kompetenscenter Pukeberg jobbar ett flertal aktörer inom kommunen och regionen med att utveckla en plats där kunskap om design och innovationer möter näringslivets behov, och tillsammans kan utvecklas.