Biologiska mångfaldens dag – Grytsjön

Följ med personal från Stations Linné på en kvällsutflykt till
Grytsjön naturreservat i Nybro kommun. Här lyser vi efter ovanliga nattfjärilar och lyssnar efter fladdermöss.
Ta med varm dryck och varma kläder.
Obligatorisk anmälan till info@stationlinne.se eller
telefon 0485-385 84.
Tid: kl. 21-midnatt
Plats: naturreservatet Grytsjön norr om Bäckebo
GPS-punkt: N6310360 E565842
Samling: Möjlighet till samåkning från Station Linné
kl 19.00. Ange vid anmälan om du dyker
upp vid Station Linné kl 19.00 eller vid
Grytsjön kl. 21.00.
Guider: Pav Johnsson och Dave Karlsson

Dröm om Nybro

Vill du se in i framtiden? Kom till Nybro kommuns fina exotiska juicebar på torget idag under Nybro marknad! Här kan du drömma om hur du vill att Nybro ska se ut i framtiden och prata bostäder och andra aktuella frågor med representanter för kommunens Planeringsverksamhet. Se hur inläggen på Instagram för Nybro kommun kan se ut om 10 år, passa på att tycka till och drömma fritt om ditt Nybro i framtiden.

/Elin Hausenkamp, Planarkitekt

Det är redan lätt att göra rätt när du tvättar bilen!

När en bil tvättas vid en gatubrunn rinner rengöringskemikalier, olja och tungmetaller ner i gatubrunnen och direkt vidare till våra vattendrag och sjöar. En gång i tiden kan man ha trott att det satt små trollpackor i alla avlopp, på havsbottnar och i grusgropar som trollade bort föroreningar. Nu är den allmänna uppfattningen att trollpackorna mest håller till på Blåkulla och är måttligt miljöintresserade. Dessutom vet vi att de flesta gatubrunnar inte har några särskilda reningssteg anpassade för att kunna rena tvättvatten eftersom de endast är gjorda för att ta emot regnvatten och smältvatten.

Som tur är finns det i kommunen bra biltvättar där tvättvattnet renas och kontrolleras innan det släpps till avloppet. En annan fördel är att det generellt går åt mindre vatten vid tvätt i biltvätt. Vill man ändå tvätta bilen hemma behöver man ha tillgång till en yta där det finns förutsättning för oljerester och tvättmedel att brytas ner. En sådan yta kan vara din egen växande gräsmatta. Det finns en risk att gräsmattan förorenas av sådant som inte bakterierna i jorden kan bryta ner. Därför får man inte tvätta bilen på kommunens grönytor.

/Charlotte Andersson, Miljöinspektör

Årsrapport för Ljungbyåns samordnade recipientkontroll 2017

Näringsstatusen med avseende på fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms som ”hög” och ”god” enligt Havs- och vattenmyndigheternas bedömningsgrunder. Totalt transporterades ca 2,8 ton fosfor, ca 230 ton kväve och ca 2700 ton organiskt kol via Ljungbyån ut till havet 2017. Halter av metaller i Ljungbyån var generellt mycket låga (klass 1) eller låga (klass 2) enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

För den som är intresserad finns mer att läsa i årsrapporten för Ljungbyån 2017 vad gäller försurningssituation, vattenfärg och grumling, organiskt material och syreförhållanden, fosfortillstånd, näringsstatus, kvävetillstånd, ämnestransport till havet, metaller i vatten, bottenfauna och kiselalger.