Anmäl dig till Nybro kommuns tomtkö

Nu finns en e-tjänst för att ställa sig i tomtkö i kommunen. Tjänsten är gratis. Du måste ha fyllt 18 år och ha en e-legitimation för att kunna anmäla dig. De områden när Nybro kommun idag har tomter till salu är valbara och där kan du anmäla intresse för flera tomter i prioritetsordning. Om du vill stå i tomtkö i väntan på kommande tomter kryssar du i rutan för att stå i den ”generella tomtkön”.

Anmäla dig till Nybro kommuns tomtkö för villatomter idag.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Olovliga anläggningar på kommunal mark – vad gäller?

Det finns många exempel på när kommunal mark som är till för alla privatiseras. Det kanske genom att fastighetsägare utökar sina tomter och sätter upp staket, buskar, odlar eller klipper gräset som en privat gräsmatta. Det kan också vara genom att privatpersoner parkerar fordon som bilar, båtar, släpvagnar med mera på kommunal mark, eller att man anlägger vedskjul, komposter och liknande. Vad gäller? Läs mer på Nybro kommuns hemsida.

/Planeringsverksamheten

God Jul!

Vi som arbetar för myndighetsnämnden i Nybro kommun vill gärna hälsa alla kommunens duktiga verksamhetsutövare en riktigt God Jul och ett gott Nytt år!

Vi behöver inte vara ”snälla” när företagarna själva är miljönissar, men vi äter pepparkakor ändå….

Skyll inte på halkan, räkna med den!

Snöröjning

När det snöar

Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup.
Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup.
Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.
Enskilda vägar röjs i regel inte av kommunen. Detta sköts av andra aktörer.

Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek. Målet är att vi ska hinna röja de större vägarna och cykellederna innan morgonrusningen börjar. De lägre siffrorna gäller vid blötsnö och de högre vid torrsnö.

  • Hjälp oss genom att respektera parkeringsbestämmelserna
  • lämna företräde för arbetsfordonen
  • placera din soptunna så att den inte hindrar snöröjningen
  • inte skotta ut snön på gång- och körbanor
  • ta bort överhängande grenar som hindrar framkomligheten

    Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand får du hämta gratis på Nybro kommuns förråd på Joelsgatan 20, samt vid återvinningsstationerna.

    /Gatuenheten

Höjning av taxan för villatomter

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två steg. Den första höjningen träder i kraft 1 januari 2019 och den andra 1 april 2019. Handpenningen kommer även att höjas från 10 till 20% vid årsskiftet. Du som funderar på att köpa tomt kan alltså tjäna på ett snabbt beslut.

Vid frågor om den nya taxa för villatomter kontakta kommunens Exploateringsenhet.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Avstängning av gator 1 december

Följande gatsträckor är avstängda för trafik i samband med Julshow i Nybro stadskärna lördagen den 1 dec:

På Storgatan mellan Tunnelgatan och Hornsgatan, Garvare Nybergs gata mellan Storgatan och Stora Nygatan, Stationsgatan, Gamla Stationsgatan, Västra Magasinsgatan, Dunderbergsgatan söder om Mellangatan samt Fabriksgatan söder om Mellangatan får inte motorfordon föras.Förbudet gäller inte fordon som används av boende och näringsidkare samt marknadsfordon med tillstånd från arrangören.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2018 klockan 09.00 och upphör att gälla senast den 1december 2018 klockan 20.00.

På Stora Nygatan mellan Engshyttegatan och Garvare Nybergs gata får inte motorfordon föras. Förbudet gäller inte fordon som används av boende och näringsidkare samt marknadsfordon med tillstånd från arrangören.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2018 klockan 13.00 och upphör att gälla den 1 december 2018 klockan 18.00.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare