LONA-konferensen har startat

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars-Gunnar Hellström hälsar deltagare från hela landet välkomna till dagens konferens.

Konferensen ger aktuell information om vad som händer inom den tätortsnära naturen i Nybro. Den tätortsnära naturen har stor betydelse för den biologiska mångfalden, det vardagliga friluftslivet och har också en stor betydelse för folkhälsan, utbildning och regional utveckling.

Syftet med dagarna är att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala samarbetet för en hållbar markanvändning i tätortsnära natur samt visa upp goda LONA-exempel från vår kommun!

 

/Naturenheten