God fortsättning hälsar miljö- och byggverksamheten!

Det är före detta myndighetsverksamheten i Nybro kommun som hör av sig. Sedan januari i år heter vi miljö- och byggverksamheten och den politiska nämnd vi arbetar på uppdrag för har bytt namn till miljö- och byggnämnden. Trots namnbyten arbetar vi med samma saker som tidigare. Med detta brev vill vi önska er en god fortsättning på 2019 och välkomna er att bolla olika frågor med oss!

Vi vill passa på att presentera våra olika verksamheter, vilka handläggare som gör vad och våra olika roller så att det blir lättare för dig att komma rätt.

Allt arbete som görs på uppdrag av Nybro kommuns miljö- och byggnämnd syftar till att skydda människors hälsa och miljön, samt att se till att vi använder våra naturresurser på ett långsiktigt hållbart vis.

Vi som arbetar under nämnden är medvetna om, och ödmjuka inför, att våra beslut påverkar dig som privatperson eller verksamhetsutövare på olika sätt. Ibland kan den lagstiftning som du som verksamhetsutövare måste följa upplevas som knepig att tolka. Ett viktigt krav på miljö- och byggverksamheten är att du ska kunna överklaga de beslut som vi fattar och som gäller din verksamhet. Det gör att vi behöver hänvisa till vilken lagstiftning vi baserar våra beslut på och ibland också återge juridiskt korrekta men svårläsliga lagtexter. Vi vill att ni alltid ska känna er välkomna att ställa frågor om vad som gäller för er verksamhet och kring de beslut som berör er. Vi arbetar främst framåtsyftande och vill underlätta för er att göra rätt!

Miljö- och byggnämndens uppdrag spänner över ett stort område, allt ifrån ingredienserna i grönsaksinläggningar till sanering av förorenade industriområden, alkoholtillstånd, bygglov och tillsyn hos frisörsalonger för att ta några exempel. Denna spännvidd gör att vi som handläggare har fördelat arbetet mellan oss och ibland behöver lite betänketid, men många saker kan vi svara snabbt på. Bygg- och miljöverksamheten är uppdelade på olika enheter:

 

  •  Byggenheten där Adam Rashem, Katharina Månsson-Kullin och Per Breidfors arbetar med bland annat bygglov och obligatoriska ventilationskontroller.
  •  Bostadsanpassningsenheten där Glenn Johansson arbetar med att handlägga bostadsanpassningsärenden och praktiskt anpassa bostäder åt personer med funktionsvariationer.
  • Hälsoskyddsenheten där Anders Ivansson arbetar med t.ex. tillsyn på frisörsalonger, vårdcentraler, skolor och enskilda avlopp.
  • Livsmedelsenheten där Niklas Gustafsson och Lise-Lotte Wallin arbetar med tillsyn på verksamheter som hanterar mat och kommunalt dricksvatten.
  • Miljöenheten där Anders Ivansson, Annelie Jägsander, Charlotte Andersson, Erik Olsson, Karin Bernefalk, Magnus Sjögren och Naomi Kahrle Atterlord arbetar med miljöprövning, anmälningsärenden, kontinuerlig tillsyn, förorenade områden och deltar i kommunens planarbetet. Per Ahlgren arbetar åt både miljöverksamheten och byggenheten med bland annat strandskydds dispenser, förhandsbesked nybyggnation på landsbygden, husbehovstäkter, nedskräpning i natur och tillstånd i skyddade områden.
  • Tillståndsenheten där Erik Sandell arbetar åt Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner med ärende som gäller tillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker, tobak och lotterier, men också med tillsyn av pågående verksamheter. Kontroller sker också enligt lagen om vissa receptfria läkemedel.

Som ett led i att vi vill ge dig som företagare insyn i vårt arbete planerar vi under året att skicka ytterligare några ”nyhetsbrev” likt detta. Vi tar gärna emot era synpunkter på breven och hoppas att vi denna gång fått fram vårt viktigaste budskap: Tveka inte att höra av er med frågor och synpunkter!

Osäker på vem du ska ringa? Våra duktiga medarbetare på medborgarkontoret hjälper er gärna med kontaktuppgifter, telefonnummer 0481-45 000.

Med vänliga hälsningar från oss på miljö- och byggverksamheten i Nybro.

Från vänster: Magnus Sjögren (Miljöinspektör), Anders Ivansson (Miljöinspektör), Katharina Månsson-Kullin (Administratör), Erik Sandell (Alkoholhandläggare), Erik Olsson (Miljöinspektör), Naomi Kharle-Atterlord (Miljöinspektör), Adam Rashem (Byggnadsinspektör), Lise-Lotte Wallin (Miljöinspektör),Niklas Gustafsson (Miljöinspektör), Karin Bernefalk (Miljöinspektör), Charlotte Andersson (Miljöinspektör) och Glenn Johansson (handläggare bostadsanpassning). Ej på bilden: Annelie Jägsander (Miljöinspektör), Irina Söderberg (Miljö- och byggchef) och Per Breidfors (Byggnadsinspektör).