Undersökningar i kvarteret Tor

Idag gör konsultfirman Tyrens, på uppdrag av Nybro kommun, en geologisk- och markundersökning inom kvarteret Tor. Undersökningen behövs för att vi ska kunna ta fram en ny Detaljplan inom området. Den befintliga detaljplanen tillåter att området kan bebyggas redan nu, men för att få en så bra boendemiljö som möjligt vill kommunen göra om detaljplanen och förbättra förutsättningarna ytterligare.

Vi letar svampar i naturreservaten!

Under hösten så inventerar svampexperten Tommy Knutsson svamp i kommunens naturreservat. Detta görs för att få en bättre överblick på vilka arter som finns, och med grund i det kunna sköta reservaten på ett bättre sätt i framtiden. Många svampar är väldigt kräsna när det gäller växtplatsen och fungerar därför väldigt bra som arter som pekar på särskilt värdefull skog.

Förutom alla vackra ”specialare” hittar Tommy så klart mycket vanliga, och ätliga, svampar i skogarna. Även dessa noterar han och förhoppningsvis kan hans kunskap sedan leda till att fler hittar svampställen i våra skogar!

En vacker, stor fingersvamp. Förmodligen rör det sig om arten druvfingersvamp men den har ännu inte säkert bestämts av Tommy.

Olof Persson/Naturvårdshandläggare

 

Upplev Lokala naturvårdens dag i Klockarängen i Madesjö

Under söndagen den 27 augusti mellan klockan 10 och 14, kommer representanter från Nybro kommun att finnas på plats i Klockarängen i Madesjö för att visa en del av kommunens naturvårdsarbete.

Här kommer vi att se sällsynta och hotade arter knutna till de mycket gamla och vackra ekarna i Klockarängen, och ni kommer även att kunna se och få veta mer om en av de ”faunadepåer” som iordningställts för att gynna ekoxarna i området.

Klockarängen med sina gamla ekar är ett värdefullt område och här finns många sällsynta arter där bl.a. den vackra saffranstickan för närvarande syns på en av ekarna.

Vi kommer att bjuda på enklare fika på plats.

Parkering sker bäst väster om kyrkstallarna invid Hermanstorpsvägen, mitt emot kyrkogården i Madesjö.

För mer information om händelser i länet den 27:e se: http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/djur-och-natur/friluftsliv/lokal-naturvard/Pages/lonadagen.aspx

Välkomna!

Olof Persson
Naturvårdshandläggare, Nybro kommun

Undersökningar i Flerohopp

Under vecka 34 (21-25/8) kommer Statens Geologiska Undersökning (SGU) göra flera geofysiska undersökningar på Flerohopps gamla glasbruksområde.

Syftet är att försöka ta reda på hur väl ett antal olika geofysiska metoder kan fungera i samband med att undersöker förorenade områden.

Saneringen i Pukeberg har börjat

Nu har grävmaskinerna anlänt till Pukebergs glasbruksområde! Saneringen av de förorenade massorna inom området kommer nu att pågå fram till hösten.  Det kommer att grävas på flera ytor inom området parallellt för att tidplanen ska hållas. Framkomligheten inom området kommer därför att vara begränsad under vissa perioder, men någon av in- och utfarterna ska alltid vara öppna.

Det är tio år sedan Nybro kommun ansökte hos Naturvårdsverket om bidrag för att genomföra de första undersökningarna, så processen har varit lång. Vi ser nu fram mot att avsluta det stora arbetet i Pukeberg i slutet av året, och att fortsätta jobba vidare med andra områden.

Röjningsarbeten i Joelskogen och Thébacken

Årets röjningsarbeten i Joelskogen närmar sig sitt slut. Endast utkörning av ris återstår. Områdena kring gångvägar och stigar har öppnats upp, medan tre mindre ytor lämnats oröjda för bl a fågellivet och traktens hasselmöss. Vid Thébacken har ytterligare några rötskadade, gamla granar fällts. Träden riskerade att falla över Grönvägen.

granfallning-thebacken-20161027 granrota-thebacken-20161027

Guidad tur längs Vapenbäcksån och Orranäsasjön, Orrefors

Lördag den 3 september, 10-13, bjuder Nybro kommun och Natur- & Kulturguider i Glasriket in till en guidad vandring längs Orrefors vandringsled. Leden sträcker sig från Orrefors till Pålavik.

Vattnet och skogen är tätt länkade till Orrefors tidigaste historia. Vi följer Vapenbäcksån till Hålldammen där järnbrukets gränsrösen från 1700 fortfarande finns kvar.  Vi vandrar vidare till Orranäsa gärde med dess fantastiska ekar och höga naturvärden.

Samling sker på Tempos parkering i Orrefors. Vi går ca 7 km. Ta med fika och rejäla skor. Guider är Maria Rudström och Annika Gans.

Guidningen sker i samarbete med Nybro kommun vilket gör
den gratis för dig som deltagare. Välkommen!

Vi blir fler!

Antalet påträffade arter i Nybro kommun stiger och vi har nu passerat 7 000 arter! Siffrorna kommer från Artportalen och visar på en ökning med 136 arter mellan den 1 januari – 30 juni 2016. Vi är såklart mycket positiva till ökningen!

Att vi ökar i antal beror dels på att fler naturintresserade besöker vår kommun och rapporterar det man hittar, men även på en faktiskt ökning på grund av ett varmare klimat. Av de inflyttade finns de flesta redan tidigare i södra Sverige medan ett mindre antal kommer från ett annat land. Vi välkomnar alla som väljer att bosätta sig i vår kommun.

Ökningen gör Nybro till en ännu attraktivare kommun för naturintresserade att bo, leva och verka i.

På Artportalens hemsida hittar du en aktuell lista över påträffade arter i kommunen http://www.artportalen.se/List/Top/Species/Alla/Total/Kommun/Nybro/AnySite/OrderByDate/Des

/ Exploateringsexchefen och kommunekologen

Asfaltering av vägar i kommunen under vecka 33

Måndagen den 15 augusti kommer det att vara begränsad framkomlighet på Svartbäcksmålavägen, på grund av beläggningsarbeten.

Tisdag och onsdag, den  16-17 augusti,  asfalteras  Överstatorp-Bosgård-Grindemåla, och  på onsdagen även Brändebo. Även på dessa vägar kommer det då att vara begränsad framkomlighet

Tidplanen kan komma att förändras om vädret inte är med oss!

/Jerry Lindahl, gatuingenjör