Fisk i stora lass

Som alltid råder full aktivitet ute i köken på både skolor och äldreboende runt om i vår kommun. Just nu är det inte bara portioner för att mätta hungriga magar för dagen som tillagas. Det förbereds även för fullt inför julen och all god julmat som hör till.

 

Igår panerade och stekte Johan och Caroline fisk i stora lass till de hungriga eleverna i Orreforsskola.

 

 

 

 

Idag förbereder Kvarnbackens kök inför julen med kropp-kakor och köttbullar.

Besök av Smålandsidrotten

I veckan har samhällsbyggnadsnämnden haft besök av Smålandsidrotten.
Tjänstemän från sport och fritid, förvaltningschef, politiker och representanter från Smålandsidrotten samtalade om och kring idrotten i Nybro kommun. Hur ser läget ut idag och hur ska vi tänka och planera för ett hållbart och livslångt idrottande i vår kommun.
Att träffas och diskutera dessa frågor är otroligt givande och viktigt för kommunens arbete med att främja idrotten och det starka föreningsliv som finns i kommunen.

Klicka gärna på bilden nedan för att se en större bild och läs kommunfaktan.

 

//Jenni R Jonasson, Sport och fritid

Utegym i Orrefors

Torsdagen den 23 oktober gick startskottet för uppförandet av utegymmet i Orrefors. Startmöte hölls i Orrefors på den plats vid dammen där gymmet ska anläggas och stå klart för att börja användas innan jul i år.

Gymmet kommer att innehålla åtta träningsredskap tillverkade i  miljövänligt lärkträ. Det kommer att finnas belysning vid gymmet (kommer dock inte i bruk förrns våren 2020), bänkar för vila och återhämtning samt att grusvägen ner från Frösekevägen fram till själva platsen för gymmet ska rustas upp och belysas.
I anslutning till utegymmet kommer också en yta att förberedas för boulebana. Denna yta kommer sedan att färdigställas av det lokala föreningslivet i Orrefors.

Utegymmet i Orrefors är det första av två som är planerade att anläggas i orterna utanför Nybro stad, inom sport- och fritidsprogrammet Nybro kommun 2019-2023. Under våren 2020 kommer utegym att uppföras i Alsterbro.

//Jenni R Jonasson, sport och fritid

På egna ben

I dag den 16 september drar tävlingen ”På egna ben” igång. Tävlingen riktar sig till elever i åk 4-6 och pågår under veckorna 38-42. Uppdraget för eleverna är att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt.

Varför då denna tävling?
Nära en femtedel av alla mellanstadieelever blir skjutsade till skolan, trots att de allra flesta har mycket kort resväg. Det innebär allt intensivare trafik i skolområdet och att barnen rör sig allt mindre. I den här åldern är det även viktigt för barnen att upptäcka att de klarar av att ta sig fram på egen hand.

Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där eleverna varje vecka tävlar om roliga upplevelser. Som förälder kan man också bidra till klassens totalpoäng genom att själv välja bort bilen. Varje dag ett syskon eller en annan vuxen tar sig till jobbet på annat sätt än med bil får klassen ett bonuspoäng.

I Nybro kommun är det åtta klasser som är med i utmaningen och totalt 155 klasser i hela Kalmar län.
Här kan du läsa mer om tävlingen: paegnaben.se

Stort lycka till!

 

Informationsskyltar på kommunens badplatser

Kanske har du redan sett att det kommit upp nya fina skyltar på några av kommunens badplatser?!
Just nu pågår ett arbete med att sätta upp informationsskyltar på samtliga kommunala badplatser. Detta görs i syfte att delge våra badgäster enhetlig och relevant information oavsett vilken badplats du besöker.
Bland annat kommer du kunna läsa vilka veckor som badvattenprover tas, under vilken period som toaletter och papperskorgar finns att tillgå, vad som gäller för hundar på badplatsen med mera. På baksidan av de nya skyltarna kommer livboj att finnas.
Har du förslag på något som vi borde informera om är du välkommen att kontakta fritid@nybro.se 

Ha en fin sommar och simma lugnt!

//Jenni, sport och fritid

Vilka krafter det finns i Nybro!

I tisdags genomförde sport och fritid den årliga besiktningen av de föreningsdrivna sport- och fritidsanläggningarna runt om i kommunen.
Förutom att vi fick se prov på alla de fantastiska ideella krafter som finns i vår kommun och föreningslivet fick vi även se resultatet av naturens krafter! Natten till tisdagen var det som bekant ett rejält oväder som svepte in över den norra kommundelen.
Men trots träd och grenar lite överallt som ett resultat av ovädrets framfart slogs vi, likt tidigare år, över vilket imponerande föreningsliv som finns i Nybro kommun. Alla eldsjälar som lägger ner så många ideella timmar på att bland annat hålla anläggningarna i gott skick. Vilket beundransvärt arbete ni gör!

På vår tur runt om i vår kommun kan man inte låta bli att bli hänförd av hur vackert det är, vilken underbar natur. Det är en ren lycka och fröjd för ögat att få tillbringa en hel arbetsdag med att beskåda detta!

//Liselott & Jenni, sport och fritid

Boasjön, Kråksmåla
Hindsjön, Alsterbro
Torestorp och Kristvalla ryttarförening
Alsjöholms IP

 

Den biologiska mångfaldens dag

22 maj utsågs 2002 av FN till den internationella dagen för biologisk mångfald. Begreppet ”biologisk mångfald” kan kort sammanfattas som den mångfald av arter och ekosystem (livsmiljöer) som finns på jorden.

Den biologiska mångfalden kan kanske kännas självklar, men faktum är att många arter och deras livsmiljöer är trängda och hotade idag. Ofta kommer hoten från mänsklig påverkan där förstörelse eller försämring av livsmiljöer, föroreningar och överutnyttjande (ohållbart fiske och jakt) pekats ut som några av de främsta orsakerna.

Att bevara den biologiska mångfalden är något Sverige åtagit sig genom internationella överenskommelser. Att ha fungerande ekosystem är något som vi människor är helt beroende av. Naturliga funktioner gör att vi får hjälp med att producera mat genom bland annat pollinering och nybildning av matjord. Vi får också hjälp att bekämpa skadedjur och andra skadegörare på grödor. Vi får rent vatten, virke och många andra produkter. Träd och buskar i och kring våra tätorter hjälper oss att reglera lokalklimatet med skugga och fuktighet.

I Nybro kommun har vi under många år arbetat aktivt med en del åtgärder i både den stora och lilla skalan för att gynna biologisk mångfald. Kommunen har i den stora skalan bl. a skapat fyra egna naturreservat och antagit en policy för hur kommunens marker ska nyttjas. I den lilla skalan har kommunen bl. a arbetat med att gynna pollinerande insekter, främst bin, på Nybroåsen. Det senaste inslaget är att vi inom ett av våra projekt planterat ut viktiga nektarväxter för vilda bin på sandytor i Svartbäcksmåla och Harstenslycke öster om Nybro. Åkervädd, väddklint och liten blåklocka planterades ut och förhoppningsvis kommer bina uppskatta vårt BIdrag!

 

Planering av utegym

I förra veckan var delar av sport och fritid på plats ute i Orrefors och Alsterbro för att titta lite närmare på de tilltänkta platserna för utegym. Det kommer bli fina placeringar med utsikt över bland annat vatten på båda ställena.
Nu fortskrider arbetet med planering och beställning av markarbete och upphandling av utegymsleverantör med mera.


//Jenni, Sport och fritid