Arbete runt Linnéasjön

Just nu pågår arbetet med att tillgängliggöra stigen runt Linnéasjön.
Att tillgängliggöra stigen innebär att stora lutningar minskas eller tas bort så att även personer med t.ex. rullstol lätt ska kunna ta sig fram runt sjön.

/Frida Johansson, projektledare

Glasriket på tillväxt

Nu har arbetet mot Glasriket på tillväxt börjat!

De fyra olika kommunerna i Glasriket: Nybro, Emmaboda, Lessebo samt Uppvidinge har tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län samt Region Skåne påbörjat ett två års projekt som kallas för: Glasriket på tillväxt!

Kommunerna har valt ut cirka tio företag var som har verksamheter inom turismnäringen i de olika kommunerna. Dessa ska tillsammans med kommunerna och med hjälp av Svensk destinationsutveckling samverka mer tillsammans. Detta för att skapa en exportmogen destination där både näringen och kommunerna har samma mål och strategier.

Aktörerna inom projektet ska träffas kontinuerligt via workshops och det har redan hunnit bli tre stycken träffar på olika platser i Glasriket-regionen! Tanken är att träffarna ska äga rum hos de olika aktörerna för att projektgruppen mer ska se hur verksamheterna ser ut hos varandra. Orrefors Park, Kosta Boda Art Hotel samt Ödevata Fiskecamp har stått som värdpar hittills.

Mer information om projektet: https://www.destinationglasriket.se/

Svartbäcksmåladagen

Ni har väl inte missat att det snart är dags för årets Svartbäcksmåladag!

FÖRELÄSNING
Detta år har Nybro kommun tillsammans med Smålandsidrotten dessutom utökat förra årets lyckade evenemang med en inspirerande föreläsningfredagen den 7 sep kl. 17.30-19.30 på Folkan bio i Nybro. Föreläsare är Emma Igelström och Peter Bláha (känd som gladiator i TV).

Emma Igelström
Känd som en av världens bästa simmare i början av 00-talet. Med fyra VM-guld, ett VM-silver, tolv EM-guld, två EM-silver och tre EM-brons i bagaget. Har också medverkat i TV-programmet Mästarnas mästare.
”Hur föreningslivet gjorde mig bäst – Motivation och tips för ledare och föräldrar”

Peter Bláha
Mest känd som Gladiator i TV men har också en imponerande bakgrund inom styrketräning, alpin skidåkning och rugby (Svenska Rugbylandslaget).
”Från mobbad till kändis. Motivation och målsättning för barn, ungdomar och vuxna. Nå bättre resultat med bättre mål.”

Det finns bara ett begränsat antal biljetter kvar så skynda dig att boka din plats!
Biljetter köper du på: https://butik.nybro.se/produkt/inspireras-till-framgang/

OBS! Är du medlem i en idrottsförening så är inträdet på föreläsningen gratis. Det enda du behöver göra är att anmäla namn och förening till frida.johansson@nybro.se

SVARTBÄCKSMÅLADAGEN
Svartbäcksmåladagen äger rum lördagen den 8 sep kl 10-14 i anslutning till stora parkeringen i Svartbäcksmåla. En heldag kopplad till rörelse, hälsa och välbefinnande. Under dagen kommer även föreläsarna från fredagen, Emma Igelström och Peter Bláha, finnas med på plats.

Under dagen kan du prova på ett 20-tal olika aktiviteter som lokalt anknutna föreningar/företag anordnar, alla aktiviteter är gratis. När du rört på dig en stund så kan du besöka oss i vårt mattält där du serveras korv/hamburgare och dricka.

Under dagen anordnas också fyra stycken löplopp, varav två för barn. Läs mer om loppen och hur du anmäler dig/dina barn på
http://svartbacksmala.se/svartbacksmaladagen/anmalan-lopp/

Mer information om dagen och föreläsning hittar du på Svartbäcksmålas hemsida.

 

 

Följ med och utforska livet i vattnet – Orrefors 25 aug

Följ med oss och upptäck din närnatur!
Denna gång tittar vi närmare på vad som finns i och i närheten av vatten.
Guidningen är kostnadsfri.

Vi har med håvar och luppar så vi kan studera och upptäcka olika organismer som lever i och i anslutning till vatten.

Vi bjuder på fika som tillagas ute i fält.

Med oss på spaningen finns en tolk som tolkar på arabiska. Spaningen är anpassad så att alla, oavsett ålder eller funktionshinder, kan delta.

Guider: Johan och Stina på Flax naturguider
(070-9136191)
Naturguidning

Dag: Lördag 25 augusti 2018
Tid: kl. 10-12 inkl. fika
Samling vid dammen mittemot
affären och bensinpumparna,
Orrefors

Naturguidning i Flerohopp

Ni missar väl inte naturguidningen i Flerohopp på lördag kl 10-12.
Samling vid skolan. Guidningen passar alla, stora som små och det finns arabisktalande tolk på plats.

Ni får testa på att bygga insektshotell som ni sen får ta med er hem. Vi har även med håvar och tittar på insekter och pratar om varför de är så viktiga för oss.

Hela guidningen inklusive mat är gratis för alla.

Välkomna!

 

Uppmaning att inte bevattna med ytvatten

Vattnet i sjöar och vattendrag behövs för att djur och växter ska överleva, även för att producera dricksvatten. När flödet i våra sjöar och vattendrag blir lågt påverkar alla ytvattenuttag naturvärdena negativt oavsett mängd. Tänk på att även små uttag kan påverka fiskar, andra organismer och växterna i vattnet.

Bli vattensmart genom att stänga av pumparna och samla regnvatten när det väl kommer så vi bibehåller livet i våra sjöar och vattendrag!

//Linda Olsson, vattenhandläggare

Naturvårdskommun

Naturskyddsföreningen genomför vart fjärde år en enkätundersökning för att kora Sveriges naturvårdskommun. I enkäten hanteras förutom frågor om hur kommunerna arbetar med naturvårdsfrågor, även frågor om friluftsliv. Vid förra tillfället (2014) hamnade Nybro kommun på plats 83. Vid årets ranking har vi ökat placeringarna rejält och hamnar på plats nr 8 i Sverige – och är därmed klart bäst i Kalmar län.

Förbättringen i Nybro har skett genom ett långsiktigt, strategiskt arbete med natur- och friluftslivsfrågor i kommunen, tillsammans med de föreningar som aktivt arbetar med natur och friluftsliv. Det handlar dels om direkta åtgärder, till exempel lokala naturvårdsprojekt (LONA), utökning av naturreservat, nya leder, utökade naturinventeringar och kvalitetssäkrade metoder för naturinventeringar i samband med planer, men även genom tydligare politiska ställningstaganden i till exempel översiktsplanen och i den nyligen antagna naturmarkspolicyn. För att kunna lyfta lite till krävs tydligare ställningstaganden till de nationella målen och tydliga antagna handlingsplaner – och att kanske starta en naturskola.

Rapport – Sveriges bästa naturvårdskommun 2018

/Stefan Björn, kommunekolog

Biologiska mångfaldens dag – Grytsjön

Följ med personal från Stations Linné på en kvällsutflykt till
Grytsjön naturreservat i Nybro kommun. Här lyser vi efter ovanliga nattfjärilar och lyssnar efter fladdermöss.
Ta med varm dryck och varma kläder.
Obligatorisk anmälan till info@stationlinne.se eller
telefon 0485-385 84.
Tid: kl. 21-midnatt
Plats: naturreservatet Grytsjön norr om Bäckebo
GPS-punkt: N6310360 E565842
Samling: Möjlighet till samåkning från Station Linné
kl 19.00. Ange vid anmälan om du dyker
upp vid Station Linné kl 19.00 eller vid
Grytsjön kl. 21.00.
Guider: Pav Johnsson och Dave Karlsson

Årsrapport för Ljungbyåns samordnade recipientkontroll 2017

Näringsstatusen med avseende på fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer bedöms som ”hög” och ”god” enligt Havs- och vattenmyndigheternas bedömningsgrunder. Totalt transporterades ca 2,8 ton fosfor, ca 230 ton kväve och ca 2700 ton organiskt kol via Ljungbyån ut till havet 2017. Halter av metaller i Ljungbyån var generellt mycket låga (klass 1) eller låga (klass 2) enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

För den som är intresserad finns mer att läsa i årsrapporten för Ljungbyån 2017 vad gäller försurningssituation, vattenfärg och grumling, organiskt material och syreförhållanden, fosfortillstånd, näringsstatus, kvävetillstånd, ämnestransport till havet, metaller i vatten, bottenfauna och kiselalger.