Vattnet tar slut!

Samhällsbyggnad i Nybro representerades  på konferensen ”Vattnet tar slut”
Vi fick vi möjlighet att ta del av erfarenheter från arbetet med att lösa den akuta vattenbristen på Öland under sommaren 2016, samt arbetet med att mera långsiktigt motverka vattenbrist. Det var kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Kalmar samt Länsstyrelsen som på ett förtjänstfullt sätt delade med sig av sina erfarenheter i konferensen som arrangerades av Regionförbundet.

Även om både kommunalråden och tillförordnad Landshövding avslutningsvis gav sken av att de orädda blickade mot sommaren 2017, medan vi fångade dem på bild, printade vi med svartaste bläck ner budskapet:

Vi måste samarbeta internt och över kommungränserna gällande vattenfrågor, och vi måste satsa på planering gällande vårt vatten!

Livsmedelsverket pratade om risker för försämrad vattenkvalité och SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, gav inspiration till verktyg att skydda vattnet både med avseende på kvalité och kvantitet.

/Lotta Andersson, Miljöinspektör

 

Bild: På bilden har vi fångat 3 kommunalråd och en tillförordnad Landshövding.

Tummen upp för Nybroborna!

Idag hade vi möte med Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI.

Invånare i Nybro kommun kan klappa sig på axeln och känna sig stolta över att vi 2016 låg över rikssnittet i mängd insamlade förpackningar i vikt per invånare. Bra jobbat!

Kämpa på under 2017 så att kommunen får ännu bättre siffror inför nästa års uppföljning.
/Sofia Ljungquist, planarkitekt och statistikansvarig och Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.

 

 

Trädinventering pågår!

I Nybro kommun finns massor av gamla, vackra och värdefulla träd. Redan 2004 startade arbetet med att inventera och kartlägga de gamla lövträden som oftast står i samhällen och kring byarna. Snart insåg vi att arbetet skulle bli mer omfattande än vad vi kunnat föreställa oss och projektet har fortsatt under lite olika former sedan dess. Under 2017 kommer inventeringen förhoppningsvis kunna avslutas så att vi fortsatt kan värna och vårda våra gamla träd!

En dag som i fredags (24 februari) är inventeringen ingen plåga direkt. Med flera plusgrader och strålande sol kändes det verkligen att våren hade kommit. Under dagen inventerades större delen av norra Alsterbro samhälle där de stora betesmarkerna kring Medelhult tog en stor del av tiden. Här finns en av de största ansamlingarna med hamlade lövträd i hela regionen, se översta bilden,  och de gamla hamlade askarna och lindarna ger området en mycket vacker prägel. Hur gamla träden är är svårt att säga men många av dem var gamla redan på 1940-talet då de flesta andra gamla askar avverkades och kördes till Kalmar eftersom trä var en bristvara under kriget. Men här vägrade bonden avverka träden och idag är vi tacksamma för det beslutet!

De gamla träden är värdefulla både ur kultur- och naturvårdssynpunkt. Hamlade träd utgjorde under mycket lång tid en viktig födoresurs för gårdarnas djur under vinterhalvåret. Genom att hamla träden i betesmarkerna och på ängarna gjorde man även så att mer ljus kunde nå marken och på det sättet gynnades tillväxten av gräs. Idag hamlar vi träd främst som natur- och kulturvård. Hamlade träd är ofta ihåliga och får strukturer som är viktiga för många arter som annars har svårt att klara sig. I håligheterna lever fåglar, fladdermöss och insekter och på den grova barken växer många hotade mossor och lavar.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

Några sällsynta och hotade arter som är beroende av gamla lövträd. 1. Skalbaggen Svartspetsad rödrock. 2. Gul dropplav. 3. Almlav. 4. Svampen Rutskinn.

Nybro lyfts fram som gott exempel

Vi som jobbar mest med eller är ansvariga för kommunens kartprogram Geosecma befinner oss just nu i Malmö på en konferens kring detta. Under konferensen visar S-Group solutions som vi köper programmet av upp Nybro kommun som ett gott exempel för digitalisering av detaljplaner.

Planenheten i Nybro har jobbat med att digitalisera detaljplaner under flera år för att underlätta arbetet internt samt i förlängningen vara ett verktyg som medborgare och exploatörer kan dra nytta av.

/Sofia Ljungquist, Planarkitekt

Visste du att…..

….”Bygglov” är det tredje mest sökta ordet på Nybros hemsida? Nu är det mycket på gång. Det är stort intresse för våra villatomter och vi har flera intressenter som vill bygga lägenheter på våra centrala tomter! Framtiden ser ljus ut för Nybro!

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Välkommen till vår värld!

Hos oss i köket på Fagerslätten är ingen dag den andra sig lik och det är det som gör det så roligt. Ibland så bakar vi till lunchen (och det tar tid).

Andra dagar kör vi Tema.

Röd/vita dagar kör vi när KFF spelar hemmamatch. Då hänger vi upp flagga, röda och vita sallader med mera. Gissa om det pratas mycket fotboll med elever och lärare. Vi har fler teman som exempelvis:

Eller….

Oktoberfest på Fagerslättskolan

Kul tycker eleverna, och tidningen

Visst vi lagar annan mat också, i maten lägger vi massor av kärlek och vi har väldigt nöjda elever och personal.


Varje dag serverar vi minst 8 olika sallader i vår salladsbar så att ingen ska gå hungrig härifrån.

Visst ser det gott ut..


Vi försöker variera oss från dag till dag och givetvis så får eleverna vara med och tycka till. Vi har matråd och då brukar de komma med önskemål som vi sedan brukar lägga in på lämplig dag. Favoriten är Tacos och givetvis skojar vi till det i vanlig ordning med eleverna för har de kul så har vi det.

Och linslusar som vi är så ser vi ju till att hamna i tidningen igen.

Som på alla arbetsplatser kan man ha en dålig dag och behöver piggas upp, då kan vi exempelvis:

Lära varandra att baka pizza på riktigt vis….

…eller kolla vem som är längst.

Efter det så är ingen ur gängorna längre.

Vi har även gästspelare från andra kök och praktikanter, de tycks alla gilla vårt ställe.Grillbuffé utomhus.

Vi serverar både frukost, lunch och mellanmål i vår restaurang. Ibland gör vi oss till och gör en god fruktsallad till yoggin och filen.

Till midsommar brukar vi lyxa till det och servera midsommarplanka med nypotatis och cremefraiche, detta har blivit en tradition som barnen på fritids pratar mycket om.

Midsommarplanka

Vi har ett bra samarbete med lärare och övrig personal och vi Jul så brukar vi bjuda lite extra på oss till allas förtjusning.

Vi är här för våra gästers skull och ibland visar de sin uppskattning på det där lilla annorlunda sättet som får en att smälta lite extra.

Med detta säger vi tack och hej från oss. Kom gärna förbi, vi är alltid på plats.

/Mia Franzen med kollegorna Daniel Bejerstrand och Asma Salal.

 

 

 

 

 

 

 

Mycket att lära i våra parker

För första gången finns det nu informationsskyltar på plats i tre av våra älskade parker och vid den uppskattade maden intill Linnéasjön. En del parker har genomgått namnbyte, andra har tillkommit under senare år och några har fått utmärkelser. Allt detta och mer därtill kan du nu läsa om på de nytillkomna skyltarna. Det kommer också att bli möjligt att med skyltens QR–kod få mer aktuell information och det uppläst på två språk.  Utplacerade skyltar finns hittills i Bolanderspark, Badhusparken, Maden och Ljungdahlsparken. Här går det läsa om bl.a. parkernas innehåll, hedersbetygelser, ekosystemtjänster och upphovet till parkens namn. Fler skyltar till övriga parker och offentliga konstverk är planerade att sättas ut under 2017.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare