Tema solen i våra planetringar

I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det gyllene är solens färger och symboliserar intellekt, intuition, tro och godhet i den japanska och kinesiska kulturen. Den orange färgen symboliserar kärlek och lycka.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

Vi borrar brunnar!

I Ljungdahlsparken och Bolanders park borras brunnar i början av sommaren. Anledningen till det är att vi ska kunna använda det vattnet till att bevattna odlingarna i våra parker och krukor istället för att använda vårt renade dricksvatten till det.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

Nytt sätt att visa lediga tomter!

Från och med idag visar vi all vår mark vi har till försäljning på ett nytt sätt. Villatomter, mark för flerbostadshus och mark för verksamheter (industrimark) visas i en och samma översiktskarta, se länk nedan. Där kan du via knappar högst upp i bilden välja den kategori du är intresserad av och sedan klicka direkt i kartbilden för att få upp information om varje objekt.  Villatomterna visas som ledig, såld eller reserverad. Vi har även några tomter markerade med blått som säljs via Anebyhusgruppen. Vi hoppas att det på detta sättet ska bli lättare att se var i kommunen den tomt du är intresserad av ligger, samt lättare att få information om varje enskilt objekt och lätt kunna se när en tomt är såld eller reserverad. Att en tomt är reserverad betyder inte att man inte kan anmäla intresse för den utan det betyder bara att det är någon annan som redan har gjort det. En tomt är inte såld förrän den är rödmarkerad.

Mark till salu

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Traillöpspår på gång i Svartbäcksmåla

Nu har vi börjat skylta det nya traillöpspåret i Svartbäcksmåla. Här kan du springa rakt ut i terrängen, över stock och sten. Det är alltså inte en stig utan liknar mer den typ av löpning man ägnar sig åt vid orientering, fast väl skyltat. Leden märks upp med rosa skyltar med vit ram med texten ”TRAIL”, samt med rosa färg runt träden. Observera att leden inte är färdigskyltad än. Information kommer på Svartbäcksmåla aktivitetsområdes hemsida samt på kommunens hemsida.

/Frida Johansson och Olof Persson, Naturenheten

”Ny” sand för bin, människor och andra djur

Nybro kommun har flera projekt kring Nybro stad där vi arbetar med att förbättra de unika sandmiljöer som finns här. Sandmarkerna har under senare år visat sig vara mycket artrika och här finns många sällsynta växter och djur – främst bin. De många arter vilda bin som finns här har stor betydelse för pollineringen av många växter, inklusive våra grödor, bärbuskar och fruktträd.

Dessa växter och djur har en sak gemensamt: de vill ha mer eller mindre öppna sandytor. För att göra livet lättare för dessa varelser jobbar vi aktivt med att blottlägga sand där marken växt igen med träd, buskar och gräs. Dessutom anläggs på flera ställen låga vallar med sydvända sluttningar som blir extra varma, något som både vi och djuren gillar.

Vid Nybro golfbana i Krukebo samarbetar kommunen med Nybro Golfklubb för att värna den unika insektsfauna som finns där. På golfbanan finns bland annat många sällsynta och hotade vildbin. Under 2017 blottläggs sand på en del ställen och flera låga sandvallar kommer att anläggas mellan hålen på banan. En del av arbetet syns redan kring infarten till golfbanan där sanden nu åter syns. Projektet finansieras av kommunen och golfklubb, med stöd ett statligt naturvårdbidrag (LONA-bidrag) och följer den skötselplan kommunen tog fram förra året. På bilden ovan ser vi:

  1.  En sandödla solar sig.
  2. Den lilla Vårvickern finns kring Nybro men är annars sällsynt i inlandet.
  3. Ett Vårsidenbi på en sälgblomma.
  4. En liten knäppare (Cardiophorus ruficollis ) utvecklas i varma, sandiga marker.
  5. Den underliga bruna sköldmossan saknar blad och växer oftast direkt på jorden eller i grus. Det som syns är mossans sporkapslar.
  6. Den sällsynta sandviolen finns på endast en lokal i Nybro kommun, nämligen i Svartbäcksmålas sandmarker.

Ett annat LONA-projekt som vi jobbar med berör flera s.k. ”mångfaldsytor” i och omkring Nybro. Dessa är sandiga områden, antingen gamla åkrar i Svartbäcksmåla naturreservat eller sandiga restmarker där annan verksamhet är svår att bedriva. Även här blottläggs sanden, sly och buskar röjs och i ett senare skede kommer även naturliga ängsväxter att sås in för att ge insekterna möjligheter att hitta mat och dessutom så blir ju markerna extra vackra då.

En av de så kallade ”mångfaldsytorna” i Harstenslycke där det redan finns gott om blommande växter och mängder av vildbin under sommaren.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

En miljon till levande vatten!

Vattenrådet har beviljats 1 miljon kronor i bidrag!

Nu är det klart att projektet levande vattendrag är fullt finansierat. I en gemensam satsning har två vattenråd tillsammans med Kalmar och Nybro kommuner gjort en flerårig plan för att göra vissa åtgärder i Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån. Projektet går ut på att få tillbaka den typ av miljöer där för fisk, insekter och fåglar som har gått förlorade på grund av människans påverkan åter kan trivas igen.

Ett levande vattendrag är inte bara intressant för biologer och fiskare, projektet skapar också förutsättningar för en renare Östersjö. Ett levande vattendrag renar vattnet från föroreningar  innan det rinner ut mot havet. Genom att återställa de miljöer där bland annat havsöring växer upp, förstärks Östersjöns känsliga ekosystem.

Cirka 40 åtgärder kommer att genomföras mellan sommaren 2017 och 2019 i olika delar av Ljungbyån, Hagbyån och Halltorpsån. Utöver detta kommer också åtgärder för havsöring att genomföras i Snärjebäcken under 2017.

Mer information om detta hitta du på projektets hemsida.

/Weronica Klasson, Vattenhandläggare