Rådgivning för våtmarker

Inom ett projekt som heter Grip on Life IP finns nu möjlighet att erbjuda markägare kostnadsfri rådgivning kopplat till våtmarker i skogslandskapet. Rådgivningen riktar sig till markägare som vill veta hur förutsättningarna för en våtmark ser ut på sin mark.

Vid rådgivningen tittar markägaren tillsammans med en konsult på området i fält och tar fram ett principförslag kring möjlig utformning och placering.

Efter rådgivningen får markägaren ett rådgivningsdokument där förslaget presenteras.

Konsulten hjälper även till med att fylla i en intresseanmälan som skickas till Länsstyrelsens våtmarkssamordnare. Intresseanmälan används sen för att kunna lotsa markägaren vidare till lämpligt stöd.

Hos Länsstyrelsen hittar du mer information om våtmarksarbetet (scrolla ner på sidan för kontaktuppgifter till Länsstyrelsens våtmarkssamordnare.

/Charlotte Andersson, Vattenhandläggare

Skydda din brunn!

Skydda din brunn och bidra till bättre beredskap
Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att skydda brunnen och samtidigt bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

Genom att du som äger en brunn lämnar information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller bara information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd. Samtidigt kan du också bidra till att höja beredskapen för vattenbrist inom området. De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit begränsad tillgång på vatten och i vissa fall också problem med vattenkvaliteten. För att på bästa sätt förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha kunskap om vattensituationen och vattenkvalitet i enskilda brunnar.

Det finns nu möjlighet för dig som har en egen brunn att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och/eller vattenkvalité för din brunn till Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar. Brunnsarkivet används bland annat för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid t.ex. brandsläckning eller kemikalieolycka. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende. Det finns också en risk att ingen hänsyn tas till brunnen vid etablering av t.ex. nya vattentäkter och energibrunnar i närheten, eller vid beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag.

Här kan du registrera din brunn. Du som har din brunn i Nybro kommun får gärna höra av dig till kommunens samhällsbyggnadskontor om du har frågor om registreringen.

Vid frågor kontakta i första hand

Charlotte Andersson, vattenhandläggare
E-post: charlotte.andersson@nybro.se  telefon: 0481-453 42  eller

Anders Ivansson, miljöinspektör
E-post: anders.ivansson@nybro.se telefon: 0481-453 54

Med vänlig hälsningar om en fortsatt lagom regnig sommar!

/Charlotte Andersson, vattenhandläggare

Det nya bostadsområdet växer fram

Nu har arbetet påbörjats med att bygga ut gator, vägar, vatten och avlopp samt belysning i det nya villaområdet i södra Hanemåla. Det blir 42 nya villatomter och projektet ska avslutas i slutet av november. Området har Svartbäcksmåla aktivitetsområde och Naturreservat som närmaste granne utåt så läget är riktigt bra! Med nybyggd förskola, nyrenoverad skola och butik i detta barnvänliga område blir det ett jättebra område att bo i!

Det arbete som pågår just nu är schaktning och sprängning för vatten- och avloppsledningarna. De behöver ligga djupt eftersom det ska vara frostfritt. Om du rör dig i utkanten av området bör du vara uppmärksam på signalen för sprängning.

Tomterna kommer att släppas i e-tjänsten för  Nybro kommuns tomtkö i början av oktober. Då kommer även en visning av området att hållas. Tilldelning av tomterna sker i början av november och sker i den ordningen som intressenterna anmält sig till tomtkön. Har du stått länge i kön har du större chans att få ditt förstahandsval. Du kan även anmäla dig till tomtkön idag fastän tomterna inte finns valbara. Om du vill göra det i väntan på just dessa tomter i södra Hanemåla väljer du ”jag vill stå i den generella tomtkön”. I e-tjänsten loggar man in med e-legitimation.

Tomter i södra Hanemåla

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Bad i Linnéasjön – javisst!

Igår togs badvattenprover i Linnéasjön igen. De prover som hittills tagits under säsongen har varit tjänliga. Det betyder alltså att det går fint att bada i sjön. Vattentemperaturen var igår 18,9 grader. Jan Stenqvist var med och gjorde ett reportage, så ni kan snart läsa mer i tidningen.

/Ylva Eriksson, Naturenheten

Allemansrätten – vad gäller?

Äntligen är sommaren här och med sommaren kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som till exempel eldning, klättring, plockning av naturprodukter, elcyklar, enskilda vägar, hemfridszon och ridning.

Allemansrätten ger oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen utan att fråga markägaren om lov. Rättigheterna medför också skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i naturen.  Att till exempel cykla, rida, bada och vandra i naturen ingår i allemansrätten.

Naturvårdsverket har mängder med matnyttig information om allemansrätten på www.allemansratten.se

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare

Värmestugan i Svartbäcksmåla renoveras

 

Inom kort startar den planerade renoveringen av värmestugan och omklädningsrummen i Svartbäcksmåla. Insidan på värmestugan, omklädningsrummen, bastun och toaletterna kommer att få ett ordentligt lyft.

Projektet medför att både värmestuga, toaletter och omklädningsrum kommer att vara stängda under sommaren och en bit in på hösten. Renoveringen utförs av OG Ohlsson byggservice, Elbolaget A&T, Nybro Måleri och Bosse Palmgren Golv. Arbetet startar vecka 24/25 och beräknas vara klart i oktober 2019. Det kommer alltså inte att vara möjligt att använda duschar, toaletter eller omklädningsrum under denna period. Toaletterna vid stora parkeringen kommer däremot att vara öppna som vanligt.

Du som har frågor om renoveringen kan vända dig till:

Ylva Eriksson, Natur- & friluftslivsutvecklare, telefon 0481-453 65.

Nybro kommun ser fram emot att hälsa kommuninvånare och besökare välkomna till nyrenoverade, fräscha lokaler när höstlöven lyser gula i Svartbäcksmåla. Men innan dess – ge dig ut på äventyr i sommarskogen. Utforska Svartbäcksmålas stigar, på cykel eller till fots, i strålande sommarsol eller med pannlampa i skymningen.

Naturen har alltid öppet!

/Ylva Eriksson, Natur- & friluftslivsutvecklare

 

En pågående invasion

Troligen har människor, så länge vi förflyttat oss, av olika anledningar velat ta med oss arter av växter, djur och svampar. Några av dessa arter har gjort stora avtryck i historien. Till exempel kan vi tro att introduktion av potatisen haft stor betydelse på ett positivt vis medan introduktion av signalkräfta lett till att vår inhemska flodkräfta blivit sjuk och nästan helt försvunnit.

Nya arterna som breder ut sig väldigt snabbt och på bekostnad av andra arter kallas ”invasiva arter”. Exempel på sådana arter är spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och trädgårdslupin. För att tidigt stoppa invasiva arter är myndigheterna beroende av att få in information från allmänheten om var dessa arter påträffas. Läs mer om invasiva arter och rapportera till artfakta.

Det var länge sen jag plocka några blommor…

Ja i så fall är du välkommen att skapa lite jämställdhet och arbeta för biologisk mångfald genom att plocka trädgårdslupiner på kommunal mark. Se bara till att det är just Trädgårdslupin du plockar och att fröna INTE tillåts gro efter att du njutit färdigt av blommorna. Trädgårdslupin är en invasionsart som binder luftens kväve och därför påverkar kemin i marken och lätt tar över så att andra gräs och örter backar tillbaka.

 

Bilden ovan visar Trädgårdslupin. Trädgårdslupiner kan också ha andra färger, oftast vita eller rosa.

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare och Charlotte Andersson, Vattenhandläggare