Många planer på samråd i vinter

I december började samrådstiden för flera detaljplaner. Under samrådstiden går det att lämna synpunkter på förslagen, innan detaljplanen får sin slutgiltiga form och blir ett styrande dokument för framtida markanvändning.

Aktuella detaljplaner just nu är:

    • Nya tomter för småhus i lantlig miljö längs Resebovägen i Rismåla
    • Nytt industri- och verksamhetsområde vid kombiterminalen i Harstenslycke
    • Nya bostäder, vårdlokaler och restaurang/café i kvarteret Tor alldeles intill Folkets hus i centrala Nybro.

Alla förslag finns på kommunens hemsida samt i kommunhusets foajé.

 

/Elin Hausenkamp, Planarkitekt