Avverkning Högaberg och Pukeberg

Med sorg i hjärtat måste vi tyvärr meddela att torkan sommaren 2018 fortsätter att sätta sina spår i kommunens skogar. Torkan i kombination med barkborrar medför nu att i princip alla granarna på Högaberg i Pukeberg, bort mot Hagnebo, är döda eller döende. Det innebär att kommunen så snart det går kommer att avverka dessa granar. Eftersom det är många granar och stora ytor, kommer det att påverka de omkringboende, framför allt genom upplag och lastbilstransporter av virke. Hur de ska gå till kommer att planläggas nästa vecka. På sikt, med tanke på klimatförändringarna, är det troligt att vi kommer att ersätta dessa granarna med tall- och lövskog.

/Stefan Björn, Kommunekolog

Utegymmet i Orrefors

Fredagen den 20 mars skedde slutbesiktning av utegymmet i Orrefors, med gott resultat. Invigningen av gymmet kommer att ske längre fram under våren.
Men redan nu är är alla, stora som små, hjärtligt välkomna att träna i denna fina utomhusmiljö!

Ett besök i utegymmet kanske kan vara helgens utflyktstips!?

 

Vid varje redskap finns instruktioner om hur du använder dem.
Tillsyn av utegymmet kommer att ske kontinuerligt av Orrefors samhällsförening.

 

//Sport och fritid

 

Kalkning av sjöar och vattendrag

Fredag den 13:e mars påbörjas vårens kalkningsinsats i våra sjöar, om väder och vind tillåter.

Optimix, granulerad kalk, sprids med helikopter av Laroy flyg AB. De sjöar som berörs denna vår är följande: Boasjö 15 ton, Stensjön (snärjebäcken) 22 ton och Skärsjön 12 ton. Kalkningen beräknas vara färdig senast söndag den 15:e mars.

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare