Upprustning av Orrefors vandringsled

Kommunen har köpt in mark intill Orrefors samhälle och har nu planer på att skapa ett friluftsområde där. Första steget kommer att innebära en upprustning och nysträckning av vandringslederna kring Vapenbäcksån och Orranäsasjön.

Arbetet kommer att starta under våren 2020.

Till att börja med kommer gamla spänger, bänkar, grillplatser, vindskydd med mera att plockas bort för att i nästa steg bygga upp nya säkra anordningar. Vi hoppas att ni visar förståelse under arbetets genomförande. Arbetet kommer förmodligen att pågå under hela 2020.

/Linda Olsson, Naturenheten

Inventering av Nybro stad

Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur staden ska utvecklas. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan kräver en god kunskap om hur staden ser ut idag och vilka utmaningar och förutsättningar som finns. Som en del i detta arbete kommer vi under våren att vara ute i Nybro för att inventera stadens samtliga stadsdelar.

Under torsdagen (6/2) genomfördes den första inventeringen, vid detta tillfälle inventerades stadsdelarna Kungshall och Myrdalen. Ett av inventeringens syften är bland annat att se hur tillgängligheten i staden kan förbättras.

Att ta fram en fördjupad översiktsplan är en lång process och arbetet med den fördjupade översiktsplanen beräknas vara klart i slutet av 2021.

Utöver inventeringen kommer vi under arbetets gång att samla in tankar och idéer om hur vi kan göra Nybro stad till en ännu bättre stad att bo och verka i. Håll utkik efter mer information om detta under våren här på Kommunbloggen!

/Philip Agerö, Översiktsplanerare/Infrastrukturstrateg
Emmy Fransson, Översiktsplanerare (projektledare)
Hanna Nilsson, Översiktsplanerare

 

Lyckad föreläsning om ”Livet under ytan”

Vi vill tacka alla som kom till föreläsningen ”Nyfiken på livet under ytan” i Nybro med Johan Hammar (se bild) och Oskar Nordahl från Linneuniversitetet. Ett samarbete med Ljungbyåns vattenråd. Det var utan tvekan en mycket uppskattad kväll och vi hoppas att det har inspirerat många att börja utforska, fotografera och engagera sig för vattenlivet.

Linda Olsson och Charlotte Andersson, Vattenhandläggare