På egna ben

På egna ben, utmaningen som flera klasser i Nybro kommun deltagit i, och som handlar om att ta sig till skolan genom att gå cykla eller åka kollektiv är nu avslutad.
Utmaningen som var uppbyggd som en poängjakt vanns av klass 6D Lindsdalsskolorna med 1943 poäng.
Bästa klass från Nybro kommun var klass 5 B Hanemålaskolan som kom på plats 7 med 1900 poäng.
Grattis!
Totalt i Kalmar län deltog 150 klasser, 3355 elever och 20,5 ton CO2 sparades, i stället för om dessa barn hade blivit skjutsade till skolan.

/Erika Gülich

 

Utegym i Orrefors

Torsdagen den 23 oktober gick startskottet för uppförandet av utegymmet i Orrefors. Startmöte hölls i Orrefors på den plats vid dammen där gymmet ska anläggas och stå klart för att börja användas innan jul i år.

Gymmet kommer att innehålla åtta träningsredskap tillverkade i  miljövänligt lärkträ. Det kommer att finnas belysning vid gymmet (kommer dock inte i bruk förrns våren 2020), bänkar för vila och återhämtning samt att grusvägen ner från Frösekevägen fram till själva platsen för gymmet ska rustas upp och belysas.
I anslutning till utegymmet kommer också en yta att förberedas för boulebana. Denna yta kommer sedan att färdigställas av det lokala föreningslivet i Orrefors.

Utegymmet i Orrefors är det första av två som är planerade att anläggas i orterna utanför Nybro stad, inom sport- och fritidsprogrammet Nybro kommun 2019-2023. Under våren 2020 kommer utegym att uppföras i Alsterbro.

//Jenni R Jonasson, sport och fritid

Kommunen minskar sina utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel. Detta har medfört att kommunen har minskat sina utsläpp av koldioxid, CO2. Sedan maj i år har utsläppen från arbetsmaskiner och lastbilar minskat med 87 %, vilket motsvarar ett årligt utsläpp av 100 dieselbilar.

HVO är en syntetisk diesel som är helt förnybar och som tillverkas av restprodukter från matindustrin.

Nybro kommun antog en strategi, Klimatsmarta Nybro, i januari i år med mål och åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Att byta ut diesel mot förnybart bränsle är ett led i detta arbete.

Här kan du läsa mer om klimatstrategin och åtgärderna i handlingsplanen:

Klimatsmarta Nybro

/Erika Gülich
Energi- och klimatsamordnare

Tomtvisning i södra Hanemåla

 

Nu börjar det bli dags för er som är intresserade av tomter i det nya området i södra Hanemåla att fundera på riktigt på vilken specifik tomt ni är intresserade av. 11 november släpper vi tomterna i e-tjänsten och lördag 30 november blir det visning!

Lördag 30 november visar vi de nya tomterna i södra Hanemåla. Det blir en visning klockan 10 och en klockan 11. Eftersom området inte är färdigbyggt, utan fortfarande är en arbetsplats måste vi gå gemensamt, det är därför viktigt att tiderna klockan 10 och 11 hålls. Samling uppe vid Hanes väg i den norra delen av området. Ingen anmälan krävs. Tomterna kommer att göras tillgängliga i e-tjänsten för tomtkö två veckor innan visningen, den 11 november. Då kommer man att kunna anmäla intresse för specifika tomter, ange gärna flera alternativ. Hur snabbt du går in och väljer en tomt har ingen betydelse, det är hur länge du har stått i tomtkön som avgör i vilken ordning du blir tilldelad dina val. Tilldelning av tomterna sker 1 december. Den person som stått i tomtkön längst blir först tilldelad sitt förstahandsval, sen fortsätter vi nedåt i listan.

 

När man tackat ja till en tomt betalar man en handpenning på 20% av köpeskillingen och vi tecknar ett köpekontrakt. Alla våra tomter säljs med byggkrav, vilket innebär att du har ett år på dig att ansöka om och få bygglov. När du fått bygglov betalar du resten av köpeskillingen och vi tecknar ett köpebrev som du kan använda för att söka lagfart för din tomt. Det är alltså först när du fått bygglov som du blir ägare till din tomt.

 

Observera att tomterna i södra Hanemåla ligger inom vattenskyddsområde och att man därför inte får ha bergvärme eller jordvärme som uppvärmning. Fjärrvärme finns inte tillgängligt i området. Alla tomter säljs exklusive anslutningsavgifter. Priserna varierar med storleken men ligger ungefär mellan 150-180 000 kronor.

Välkommen på visning!

Samtidigt som tomterna i södra Hanemåla släpps släpper vi även två nya tomter på Sven Krååks väg i Madesjö, Lyckan 3 och 4. Här hålls dock ingen visning

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare

Det ligger risigt till!

En på många andra sätt redlig trädgårdsfantast som ville ha snyggt och fint i sin trädgård körde i väg sitt trädgårdsavfall till ett skogsparti i närheten. Trädgårdsavfallet bröts ner till goa näringsämnen och marken blev mer kväverik än vad den varit tidigare. Nässlor med flera kvävegynnade arter gjorde entré. En nyinflyttad granne såg att det fanns en ”gemensam komposthög” invid vägen och körde dit sin fallfrukt. Nu var det bara en tidsfråga innan telefonen skulle börja ringa på Kommunkontoret. Telefonsamtal som skulle komma att handla om Vildsvin i Villakvarter och om skötsel av Skogen. Naturvårdshandläggaren valde därför att göra ett blogginlägg med följande snabba fakta:

  • Trots att trädgårdsavfall är biologiskt nedbrytbart är det inte tillåtet att lägga det på någon annans mark, inte ens på kommunens mark.
  • Nybro kommun har inga muntliga avtal gällande att ta emot trädgårdsavfall på kommunens marker.
  • Trädgårdsavfall kan ofta dra till sig vilda djur, ibland vildsvin och råttor.
  • Trädgårdsavfall bidrar med näring. Detta leder ofta till att marken blir mera svårskött.
  • Rishögar och kompost minskar tillgängligheten
  • Hos Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) kan man skaffa ett ”trädgårdsabonnemang”. Läs mer och kontakta KSRR inför nästa säsong.

Sammanfattning: Lägg inte trädgårdsavfall på någon annans mark.

Bilden visar ett område kraftigt påverkat av trädgårdsavfall. Nässlorna, som är kvävegynnade har helt tagit överhand.
Bilden visar hur vegetationen ser ut en bit in från vägen, som inte är påverkad av trädgårdsavfall. Fina blåbärsmarker.

/Naturenheten

Full fart i skolköken!

Förra veckan var det som vanligt mycket på gång när våra duktiga medarbetare i köken jobbade på för att få elever och personal att trivas och känna sig uppskattade.

I Orrefors bjöd Caroline och Heba på dovhjortsfärsbiffar och på Fagerslättskolan serverades det kanelbullar på Kanelbullens dag!

/Emmelie Thorén, Enhetschef Måltidsservice