Vårvindar friska

Idag trotsar vi de friska vårvindarna och rensar bort ogräs ur våra planteringar i centrum så det blir fint tills växtligheten vaknar efter vintern.

/Jessica Molander & Martin Cedertorn, Mark och service

Inbjudan till miljökväll

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan vi inte fortsätta leva på vår planet! Men vad är det som behöver göras? Det sätter Världsnaturfonden ljuset på i årets manifestation för Earth Hour.

Nybro kommun, Ljungbyåns vattenråd och Södra skogsägarna bjuder in till en kväll med temat miljö och klimat.

Program;
Lennart Henrikson : Skogens vatten, Bo Nyman, Södra skogsägarna : Skapandet utav skogens vattensamlingar, Olof Persson, Nybro kommun : Hur Nybro kommun arbetar med skogens vatten, Renate Foks, Ljungbyåns vattenråd : Vattensmart trädgård.

När: onsdag 27 mars 2019, klockan 18.00 – 21.00
Plats: Folkets hus i Nybro
Vi bjuder på fralla och kaffe/te!

Välkommen!

/Erika Gülich
Energi -och klimatsamordnare

Planering av utegym

I förra veckan var delar av sport och fritid på plats ute i Orrefors och Alsterbro för att titta lite närmare på de tilltänkta platserna för utegym. Det kommer bli fina placeringar med utsikt över bland annat vatten på båda ställena.
Nu fortskrider arbetet med planering och beställning av markarbete och upphandling av utegymsleverantör med mera.


//Jenni, Sport och fritid

Från källa till hav – föreläsning

Föreläsningar med vattenråden: Från källa till hav, vi kan göra skillnad om alla hjälper till!

Välkomna på föreläsningar med temat från källa till hav på lördag den 23 mars i Pukeberg med vattenråden i Snärjebäckens, Ljungbyåns och Hagbyåns avrinningsområden. Korta föreläsningar kommer att hållas från klockan 10 till 12 med personer från Nybro kommun, Kalmar kommun, Länsstyrelsen, Linneuniversitetet och Vattenmyndigheten. Efter föreläsningarna blir det lunch och därefter årsmöten.

Inbjudan program och vägbeskrivning

Anmäl dig idag!

/Linda Olsson, Vattenhandläggare

MILJÖ- OCH KLIMATPRISET 2019

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april.

Nybro kommun delar ut ett Miljö- och klimatpris (tidigare Hållbarhetspris) till aktörer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i Nybro kommun.

Priset delas årligen ut vid firande av Sveriges Nationaldag den 6 juni, och prissumman motsvarar 0,5 prisbasbelopp.

 

För mer information och nominering av miljö-och klimatpriset:

Kontakt: Erika Gülich, energi- och klimatsamordnare

0481-453 32, erika.gulich@nybro.se

 

Miljö- och klimatpriset 2019

Kalkning av sjöar börjar på lördag

På lördag den 16:e mars inleds vårens kalkningen av Nybro kommuns sjöar med helikopter, om vädret tillåter. Kalkningen utförs för att upprätthålla de biologiska värdena i sjöar och vattendrag i respektive avrinningsområde som påverkas av det sura nedfallet. Det sura nedfallet har nästan helt upphört från luften, men ligger lagrat i marken och lakar fortfarande ur vid t ex skogsåtgärder/avverkningar och tillförs våra vattendrag. Det minskande sura nedfallet gör att den totala kalkmängden som sprids succesivt minskar från år till år.

Följande sjöar kalkas i vår:

Alsteråns avrinningsområde: Boasjö, Stensjön, Grytsjön, Möcklasjö, Tämmen

Hagbyån: Örsjö göl,

Snärjebäcken: Stensjön

Halltorpsån: Mosjön, Klenemåla göl, Bråtgöl

Lyckebyån: Skärsjön

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare

Maten från förr – Tema på Åkrahällskolan

Förra veckan hade vi temavecka här på Åkrahällskolan ”Maten från förr”. Här kommer ett axplock från hur det såg ut.

Vi hade allt från 50- till 90-talet. Precis innanför matsalen  hade vi ett stort block med information om varje årtionde, hur det var med skolmaten just de åren, olika händelser osv.

Vi hade även en visningstallrik med en vanlig skolmaträtt på respektive årtionde.

Någon Elvis-fantast i köket lyckades även få in information om Elvis Presley varje årtionde. Till och med på 90-talet. ?

/Adam Ekholm, Kock Åkrahällskolan