God fortsättning hälsar miljö- och byggverksamheten!

Det är före detta myndighetsverksamheten i Nybro kommun som hör av sig. Sedan januari i år heter vi miljö- och byggverksamheten och den politiska nämnd vi arbetar på uppdrag för har bytt namn till miljö- och byggnämnden. Trots namnbyten arbetar vi med samma saker som tidigare. Med detta brev vill vi önska er en god fortsättning på 2019 och välkomna er att bolla olika frågor med oss!

Vi vill passa på att presentera våra olika verksamheter, vilka handläggare som gör vad och våra olika roller så att det blir lättare för dig att komma rätt.

Allt arbete som görs på uppdrag av Nybro kommuns miljö- och byggnämnd syftar till att skydda människors hälsa och miljön, samt att se till att vi använder våra naturresurser på ett långsiktigt hållbart vis.

Vi som arbetar under nämnden är medvetna om, och ödmjuka inför, att våra beslut påverkar dig som privatperson eller verksamhetsutövare på olika sätt. Ibland kan den lagstiftning som du som verksamhetsutövare måste följa upplevas som knepig att tolka. Ett viktigt krav på miljö- och byggverksamheten är att du ska kunna överklaga de beslut som vi fattar och som gäller din verksamhet. Det gör att vi behöver hänvisa till vilken lagstiftning vi baserar våra beslut på och ibland också återge juridiskt korrekta men svårläsliga lagtexter. Vi vill att ni alltid ska känna er välkomna att ställa frågor om vad som gäller för er verksamhet och kring de beslut som berör er. Vi arbetar främst framåtsyftande och vill underlätta för er att göra rätt!

Miljö- och byggnämndens uppdrag spänner över ett stort område, allt ifrån ingredienserna i grönsaksinläggningar till sanering av förorenade industriområden, alkoholtillstånd, bygglov och tillsyn hos frisörsalonger för att ta några exempel. Denna spännvidd gör att vi som handläggare har fördelat arbetet mellan oss och ibland behöver lite betänketid, men många saker kan vi svara snabbt på. Bygg- och miljöverksamheten är uppdelade på olika enheter:

 

 •  Byggenheten där Adam Rashem, Katharina Månsson-Kullin och Per Breidfors arbetar med bland annat bygglov och obligatoriska ventilationskontroller.
 •  Bostadsanpassningsenheten där Glenn Johansson arbetar med att handlägga bostadsanpassningsärenden och praktiskt anpassa bostäder åt personer med funktionsvariationer.
 • Hälsoskyddsenheten där Anders Ivansson arbetar med t.ex. tillsyn på frisörsalonger, vårdcentraler, skolor och enskilda avlopp.
 • Livsmedelsenheten där Niklas Gustafsson och Lise-Lotte Wallin arbetar med tillsyn på verksamheter som hanterar mat och kommunalt dricksvatten.
 • Miljöenheten där Anders Ivansson, Annelie Jägsander, Charlotte Andersson, Erik Olsson, Karin Bernefalk, Magnus Sjögren och Naomi Kahrle Atterlord arbetar med miljöprövning, anmälningsärenden, kontinuerlig tillsyn, förorenade områden och deltar i kommunens planarbetet. Per Ahlgren arbetar åt både miljöverksamheten och byggenheten med bland annat strandskydds dispenser, förhandsbesked nybyggnation på landsbygden, husbehovstäkter, nedskräpning i natur och tillstånd i skyddade områden.
 • Tillståndsenheten där Erik Sandell arbetar åt Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner med ärende som gäller tillstånd att sälja alkoholhaltiga drycker, tobak och lotterier, men också med tillsyn av pågående verksamheter. Kontroller sker också enligt lagen om vissa receptfria läkemedel.

Som ett led i att vi vill ge dig som företagare insyn i vårt arbete planerar vi under året att skicka ytterligare några ”nyhetsbrev” likt detta. Vi tar gärna emot era synpunkter på breven och hoppas att vi denna gång fått fram vårt viktigaste budskap: Tveka inte att höra av er med frågor och synpunkter!

Osäker på vem du ska ringa? Våra duktiga medarbetare på medborgarkontoret hjälper er gärna med kontaktuppgifter, telefonnummer 0481-45 000.

Med vänliga hälsningar från oss på miljö- och byggverksamheten i Nybro.

Från vänster: Magnus Sjögren (Miljöinspektör), Anders Ivansson (Miljöinspektör), Katharina Månsson-Kullin (Administratör), Erik Sandell (Alkoholhandläggare), Erik Olsson (Miljöinspektör), Naomi Kharle-Atterlord (Miljöinspektör), Adam Rashem (Byggnadsinspektör), Lise-Lotte Wallin (Miljöinspektör),Niklas Gustafsson (Miljöinspektör), Karin Bernefalk (Miljöinspektör), Charlotte Andersson (Miljöinspektör) och Glenn Johansson (handläggare bostadsanpassning). Ej på bilden: Annelie Jägsander (Miljöinspektör), Irina Söderberg (Miljö- och byggchef) och Per Breidfors (Byggnadsinspektör).

 

Det finns hopp

Solen kittlade på näsan denna februaridag, men det var två skräpsamlande unga kvinnor vid Bolanders bäck som lös upp bättre än solen. I någon typ av styrelserum kunde man ha uttryckt det som att dessa personer, Elin Sandgren och Elsa Sandgren fattat strategiskt hållbara beslut med tydliga och uppföljningsbara mål. På eget initiativ fiskade de upp plast, för fiskarnas skull. När Elin och Elsa lämnar Bolanders Bäck är vattendraget i bättre skick än när de kom dit. Låt er inspireras!

/Charlotte Andersson, Miljöinspektör

Avverkningar efter angrepp av granbarkborre

Under den torra sommaren 2018 drabbades stora arealer granskog av kraftiga angrepp av granbarkborre som snabbt dödar de angripna träden. Även på Nybro kommuns skogsmark drabbades en del träd. Träd som är angripna kan utgöra en fara genom att blåsa omkull och de kan då inte heller tas om hand som virke.För att förhindra spridning av barkborre kommer man under vintern och tidig vår 2019 utföra avverkningar av barkborreangripna granar på kommunens marker.

De angripna granarna finns spridda i en stor del av kommunen men större avverkningar av barkborreangripna granar kommer att på följande ställen:

 • Kring Kristvallabrunn
 • På några ställen i östra Svartbäcksmåla naturreservat
 • Söder om skolan i Orrefors
 • Bosgård norr om S:t Sigfrid
 • Smedjevik vid Stensjön
 • Högaberg och angränsande granskogar i södra delen av Nybro
 • Kring Ljunghaga skola och idrottsplats  i norra delen av Nybro
 • Invid Rismåla gölAvverkningarna beräknas starta kring månadsskiftet februari-mars och pågå några veckor framöver. Exakt när maskinerna befinner sig i vilket område vet man ännu inte.

Om du ser att skogsmaskiner är i arbete bör du inte uppehålla dig i området utan hålla ett skyddsavstånd på minst 90 meter till arbetande skogsmaskiner. Fallande träd, grenar och toppar utgör en fara långt bortom en trädlängd.

Har du frågor kontakta Olof Persson, olof.persson@nybro.se, 0481-45317

/Naturenheten

Världens svåraste jobb?

Hej därute i snön.

Som många av er vet så är snön och snöröjningen ett av de ”hetaste” och mest diskuterade ämnena som kommer upp varje snösäsong. Många är de som har åsikter om hur, när och var det ska röjas snö.

Röja snö, ska det vara så märkvärdigt kanske ni tänker nu?

För att ni ska kunna förstå vilka svårigheter våra snöröjare ställs inför så har vi i en högst ovetenskaplig undersökning sammanställt önskemål från kommunens invånare i en lista.

 1. Plogenheterna ska vara på exakt samma tid överallt i hela kommunen, klockan 04.00, men helst senare, för vissa försöker sova. En del åker dock till jobbet strax därefter och då måste ju vägen vara plogad innan dess.
 2. Snöröjarna måste använda räfflade plogar, isskrapor och vanliga skopor samtidigt, eftersom en del snö och is ska lämnas kvar på vägen, men all snö ska bort.
 3. Snön får inte plogas ut på trottoarerna och ej heller på vägarna, det får inte förekomma plogkanter, en mittsträng av snö eller snöhögar.
 4. Snön får inte kastas av vägen eller plogas mot någons gårdsinfart. Helst ska infarten vara snöröjd, men det får inte vara några spår att någon HAR snöröjt.
 5. Närmaste området kring soptunnan liksom brevlådan ska snöröjas, men även här utan spår att någon HAR gjort det.
 6. Snöröjningen ska inte påbörjas förrän snödjupet blivit tio centimeter, och spårdjupet får vid inget tillfälle överstiga sju centimeter.
 7. Det får inte plogas för smalt så gatan upplevs trång — eller för brett, så trafiken på gatan kör för fort
 8. Det får inte vara ojämnt.
 9. Det får inte förekomma snö från gatan mot staket, mur, häckar eller träd.
 10. Det ska inte plogas efter varje snöfall, bara om det fallit mer än fem centimeter på vissa gator, och tio centimeter på andra.
 11. Vissa maskinister är bättre än andra. De som är bäst ska snöröja hela kommunen.
 12. Om det kommer en snökanon eller snöstorm som levererar massor med snö ska snöröjningsresurserna, i förhållande till snömängden mätt i centimeter, omgående ökas i kvadrat och därmed kunna vara på varenda gata i kommunen vid varje given tidpunkt under snöfallet.
 13. Efter plogningen ska sandspridarna ligga tätt efter, men de får inte använda för grov eller för fin sand. De får inte sanda för mycket eller för lite. I vissa fall ska det inte sandas alls. Det får dock inte missas att sandas på något ställe.
 14. Halva trottoaren ska vara sandad så man inte halkar och minst halva ska vara osandad för pulka och sparkåkare. Hela trottoaren måste vara sandad för de äldre.
 15. På vissa vägar ska det saltas mycket, och samtidigt inte alls.
 16. Då sandningen är utförd ska snöbortforslingen redan vara klar. All snö som inte upplösts i intet ska forslas bort utan att störa närboende som behöver vila.
 17. Transportörerna får inte ta bort snöhögar som inte får finnas så det blir kvar en hal fläck som inte får finnas.
 18. Det måste tydligt visas med blixtljus på samtliga enheter att ”arbete pågår”, men det får inte upplevas irriterande för närboende, som då inte kan äta frukost i lugn och ro. Motor- och maskinljud får under inga omständigheter höras i området.
 19. Maskinerna får inte stå på tomgång något givet ögonblick, ej heller pipa vid backning. Maskinerna som jobbar med detta får inte köra förbi mer än en gång på samma gata.Allt detta ska vara klart klockan 04.00.

Enkelt va?

Listan är sammanställd med glimten i ögat men det är ju samtidigt faktiskt verkliga åsikter som vi fått från kommunens invånare

Som ni kan förstå så är det svårt eller…(ja varför inte säga som det är) omöjligt att tillfredsställa allas önskemål när det kommer till snöröjning.

Faktum är att:

Snö och is är halt, det kommer aldrig vara sommarväglag oavsett hur mycket resurser eller hur duktiga vi än är på att röja snö och halkbekämpa under vintersäsongen. Skyll inte på halkan, räkna med den!

Så snälla ta det försiktigt ute på våra vägar och gator.

Ni kan även räkna med att vi har ett kanongäng med tjejer och killar från Mark och Service som gör sitt yttersta för att uppfylla den ”omöjliga listan” och att hålla våra gator och vägar så rena som möjligt från snö och is.

/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anmäl dig till Nybro kommuns tomtkö

Nu finns en e-tjänst för att ställa sig i tomtkö i kommunen. Tjänsten är gratis. Du måste ha fyllt 18 år och ha en e-legitimation för att kunna anmäla dig. De områden när Nybro kommun idag har tomter till salu är valbara och där kan du anmäla intresse för flera tomter i prioritetsordning. Om du vill stå i tomtkö i väntan på kommande tomter kryssar du i rutan för att stå i den ”generella tomtkön”.

Anmäla dig till Nybro kommuns tomtkö för villatomter idag.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare