Avstängning av gator 1 december

Följande gatsträckor är avstängda för trafik i samband med Julshow i Nybro stadskärna lördagen den 1 dec:

På Storgatan mellan Tunnelgatan och Hornsgatan, Garvare Nybergs gata mellan Storgatan och Stora Nygatan, Stationsgatan, Gamla Stationsgatan, Västra Magasinsgatan, Dunderbergsgatan söder om Mellangatan samt Fabriksgatan söder om Mellangatan får inte motorfordon föras.Förbudet gäller inte fordon som används av boende och näringsidkare samt marknadsfordon med tillstånd från arrangören.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2018 klockan 09.00 och upphör att gälla senast den 1december 2018 klockan 20.00.

På Stora Nygatan mellan Engshyttegatan och Garvare Nybergs gata får inte motorfordon föras. Förbudet gäller inte fordon som används av boende och näringsidkare samt marknadsfordon med tillstånd från arrangören.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2018 klockan 13.00 och upphör att gälla den 1 december 2018 klockan 18.00.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

 

Arbete runt Linnéasjön

Just nu pågår arbetet med att tillgängliggöra stigen runt Linnéasjön.
Att tillgängliggöra stigen innebär att stora lutningar minskas eller tas bort så att även personer med t.ex. rullstol lätt ska kunna ta sig fram runt sjön.

/Frida Johansson, projektledare

Otillåtna skyltar på kommunens mark – vad gäller?

Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark?
Enligt regelverket är det polisen som ska gripa in. Kontakta polisen eller kommunen om du upptäcker misstänkt otillåtna skyltar på kommunal mark. Ta inte själv bort skyltarna, de är någon annans egendom. Det polisen kan göra är antingen att plocka bort skylten direkt, eller uppmana den som satt upp skylten att ta bort den för att slippa böter.

När blir det ett högprioriterat brott?
Otillåtna skyltar kan påverka trafiksäkerheten eftersom skyltarna kan få bilförare att tappa koncentrationen. Skyltarna påverkar också stadsbilden negativt och ger ett skräpigt och rörigt intryck. Inte heller på den egna tomten får företag eller privatpersoner sätta upp en kommersiell skylt större än en A4 utan tillstånd, utan måste söka bygglov hos kommunen.

Kan ge böter
Att sätta upp en reklamskylt utan tillstånd är ett brott mot den lokala ordningsstadgan och kan ge böter. Det är via polisen man får söka tillstånd för att sätta upp skyltar, och sedan ber polisen markägaren – ofta kommunen – att yttra sig.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

Så felanmäler du trasig gatubelysning

Nu är den mörka tiden här igen och vi är glada när gatubelysningen är tänd på morgnar och kvällar.

Om du ser att en lampa är trasig, felanmäl gärna detta på  eller via telefon till Nybro Energis kundtjänst på nummer:  0481-451 76, vardagar mellan 08.00-16.00 (lunchstängt mellan 12.00-13.00).

OBS: Märk gärna stolpen det gäller med ett rött snöre/band så att servicepersonalen lätt hittar den.

Vid akuta fall (påkörda stolpar etc.) utanför ordinarie tid ringer du jourtjänst på 0481-457 99.

/Morgan Olsson, Gatuchef

Var tömmer du vattnet från poolen?

Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen!

Här kommer några råd för dig som har en pool på trädgården som du ska tömma:

  1. Det är viktigt att du vet vilka medel du använder i din pool och hur de bryts ner i naturen.
  2. Det är olämpligt att släppa ut poolvattnet med klorerade föroreningar direkt i sjöar och vattendrag, även dagvattenbrunnar.
  3. Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar eller dricksvattentäkter.Källa: Svenskt vatten/Linda Olsson, Vattenhandläggare