Mät radon i din villa!

Nu är det dags att mäta radon i din villa. Vet du med dej att det är länge sedan förra mätningen eller har det gjorts förändringar som tex. nya fönster ändrad ventilation så behöver du göra en ny mätning.

Nybro kommun har handlat upp radonmätning, den kostar 290 kr, och kan beställas här.

/Anders Ivansson, Miljöinspektör

Nya Stadshusplan växer fram

Vi arbetar med att skapa en nya vackrare Stadhusplan med träd, stenläggning, bänkar och belysning. En mötesplats för alla. Nu är sex träd japanskt prydnadskörsbär, (Prunus Shirotae), planterade. Vi ser fram emot när de slår ut i blom till våren!

/Leif Karlsson och Åke Abelsson, Mark och Service

Avverkning i Smedstorp

Nybro kommun kommer under vecka 36 eller 37 att avverka skog inom Smedstorps industriområde, se bild. När skogsmaskiner är i arbete bör man inte röra sig i området, kommunen ber därför alla att hålla minst 90 meters säkerhetsavstånd till arbetande maskiner.

Gult område – Avverkas helt
Blått område – Enstaka träd tas ner
Rött område – Granar angripna av barkborre tas bort

/Malin Ekstedt, Exploateringschef